Stowarzyszenie Europa i My

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Od 2002 roku aktywnie wspiera lokalne społeczności, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży.

SEiM jest niezależną organizacją pozarządową, która integruje środowisko organizacji pozarządowych, realizuje projekty mające na celu m.in. wsparcie osób prywatnych, innych instytucji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w realizacji działań i projektów, wśród których znajdują się programy grantowe, stypendialne, edukacyjne i wzmacniające inne NGO i lokalne społeczności.

Początkowo SEiM koncentrowało swoją działalność na działaniach proeuropejskich zmierzających do integracji Polski z Unią Europejską. Działało głownie na terenie powiatów pułtuskiego i grodziskiego, z czasem objęło działaniem całe województwo mazowieckie.

Jaka jest Wasza misja?

Stowarzyszenie Europa i My w swojej działalności skupia sie m.in. na:

  • wzmacnianiu potencjału NGO, upowszechnianiu aktywności obywatelskiej i wolontariatu, a także budowanie partnerskiej współpracy ngo z organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu;
  • wspieraniu lokalnych inicjatyw poprzez organizowanie konkursów grantowych w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (od 2006 r) a także w ramach „Mazowsze Lokalnie” (od 2014 r) oraz dofinansowywanie ciekawych projektów. W tym czasie wspólnie z partnerami SEiM wsparło ponad 1350 inicjatyw realizowanych zarówno przez grupy nieformalne jak i organizacje pozarządowe.
  • realizowaniu projektów społecznych, mających na celu pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinnej („Wigilijny Uśmiech Dziecka”, „Dolina Rytmu – wsparcie młodzieży gminy Nasielsk”, itp.)
  • prowadzeniu ustawicznej edukacji dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grodzisku Maz (od 2006 r), a w ramach UTW organizowanie cotygodniowych wykładów dla blisko 300 studentów rocznie, organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych, zajęć fakultatywnych, integracji osób starszych a także wydawanie własnego kwartalnika w nakładzie 1000 egz. pt. „Senior i Ty”; byliśmy także inicjatorem powołania Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Maz.,;
  • projektach edukacyjnych, szkoleniach i konferencjach dotyczących szeroko-pojmowanej integracji europejskiej a od kilku lat głównie działalności pozarządowej i obywatelskiej w ramach stworzonego przez siebie Grodziskiego Centrum Pozarządowego i Centrum Wolontariatu;
  • przez 5 lat SEiM prowadziło „Uniwersytet Dziecięcy” w Grodzisku Mazowieckim. W specjalnie dopasowanych zajęciach uczestniczyło od 60 do 120 dzieci rocznie. Jednym z elementów UD były trzy edycje Rodzinnego Pikniku Naukowego, w którym rokrocznie udział brało ok. 2 tys. osób (całych rodzin)

Od 2019 roku SEiM, we współpracy ze wszystkimi burmistrzami i wójtami powiatu grodziskiego przyznaje nagrody Żurawie Powiatu Grodziskiego w pięciu kategoriach: społecznik roku, wolontariusz, orrganziacja pozarządowa, firma przyjazna społeczności lokalnej i wydarzenie społeczne roku,

Od 2013 roku prowadzi lokalną telewizję obywatelską GTV Twoja okolica. Reportaż o niej. w TVP: https://www.youtube.com/watch?v=a1Z1_I1-bOs  Telewizja ma swoją stronę www, kanał na YT oraz stronę na FB.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Organizując wspólne wydarzenia, wspierając w miarę możliwości organizację działań, które ukierunkowane są na rzecz dobra wspólnego.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.