Jak otrzymać mikrodotację w 2022 roku?

Pobierz prezentację w PDF (12 MB) 

Działania proekologiczne

Pobierz prezentację w PDF (19,4 MB) 

Jak angażować w działania lokalne uchodźców?

Pobierz prezentację w PDF (967 KB)

Jak zaplanować budżet projektu?

Pobierz prezentację w PDF (1 MB)

Inicjatywy oddolne – jak wypełnić fiszkę w generatorze?

Pobierz prezentację w PDF (2 MB)

Rozwój organizacji – jak wypełnić fiszkę w generatorze?

Pobierz prezentację w PDF (1 MB)

Jak opracować plan rozwoju organizacji?

Jak zaplanować i napisać projekt w ramach ML?

Jak angażować lokalną społeczność i partnerów?

Współpraca NGO z biznesem

Jak skutecznie pozyskać granty?

Jak zdobywać środki od darczyńców indywidualnych?

Jak budować relacje z otoczeniem?

Jak napisać plan rozwoju własnej organizacji?

Jak zorganizować zespół aby skutecznie realizował działania w społeczności?