Wieświejak

Fundacja Wieświejak

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Fundacja WIEŚWIEJAK rozpoczęła swoją działalność w 27 kwietnia 2016 r. Swoje działania kieruje głównie do mieszkańców obszarów wiejskich.

Cele statutowe organizacji:Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Pobudzanie inicjatyw mieszkańców.
Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych I krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć związanychz rozwojem obszarów wiejskich I miast do 25 tys. Mieszkańców.
Integracja oraz budowanie wspólnej tożsamości.
Podejmowanie działań na rzecz propagowania etyki życia publicznego i aktywności służących przeciwdziałaniu korupcji.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Wielokrotnie byliśmy beneficjentami FIO Mazowsze Lokalnie. Znamy zasady, wspieraliśmy lokalnie grupy nieformalne. Uważamy, że są to ważne działania.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra

Chcemy pokazać mieszkańcom jakie mają możliwości, będziemy wspierać ich w zrobieniu pierwszych kroków, itp. Wiemy że to działa. Będziemy przekazywać nasza wiedzę w czasie indywidualnych rozmów, różnych spotkań lokalnych .