Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży gminy Kosów Lacki zostało utworzone przez rodziców, nauczycieli i młodzież z terenu gminy Kosów Lacki. Swoje działania kieruje do uczniów szkół znajdujących się na terenie gminy Kosów Lacki oraz przedszkolaków z Kosowa.

 

 

Jaka jest Wasza misja?

Naszą misją jest wspieranie dzieci i młodzieży w pełnym rozwoju fizycznym i psychicznym, umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień i promowanie ich sukcesów, wspieranie rodziców oraz wspieranie szkół i przedszkoli w realizacji ich zadań statutowych.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

1. Są mi bliskie cele i założenia FIO-ML.
2. Jestem lokalnym społecznikiem i widzę potrzebę wsparcia osób i grup aktywnych, które mogą dużo zrobić dla lokalnej społeczności, mając nawet niewielkie środki finansowe: młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.
3. Mieszkam na terenie wiejskim, od lat pracuję zawodowo i pozazawodowo z młodzieżą, widzę ogromny potencjał w młodych ludziach, którzy do działania potrzebują niewielkiej iskierki, a tą może być podpowiedź, skąd mogą, nawet jako grupa nieformalna, uzyskać wsparcie.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

– własnym przykładem
– włączając innych do podejmowanych przeze mnie działań
– pomagając innym w realizacji ich projektów

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.