Nazwa projektu: Słowianki działają lokalnie

Numer projektu: 4268/RO/2020

Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Podebłociu

Koło Gospodyń Wiejskich w Podebłociu Słowianki założone zostało 20 października 2019r. Koło skupia w 83% kobiety a w 17% mężczyzn. Powstało ono z potrzeb wewnętrznych społeczeństwa. Aktywność społeczna członków Koła to przede wszystkim kultywowanie tradycji, rozwijanie różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet. Swoje działania kierujemy również do najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości. Członkowie Koła to osoby z różnych branż to m.in. rolniczki/rolnicy, nauczycielki, urzędniczki. Swoją działalność rozpoczęliśmy w październiku 2019 r. Zadaniem Koła jest prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; prowadzenie działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet; inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych; reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej; rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej; wykonywanie innych zadań związanych ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości na wsi i podejmowaniem działań na rzecz środowisk wiejskich. W tym czasie przygotowaliśmy: 1. rękodzieło oraz pierniki na Jarmark Bożonarodzeniowy – 13.12.2019r. – kilka kobiet ze wsi Podebłocie, na bazie własnego domowego sprzętu przygotowało pierniki bożonarodzeniowe, które były rozprowadzane na lokalnym Jarmarku w Miejscowości Korytnica. Dodatkowo Koło rozprowadzało rękodzieło przygotowane przez kilkoro mieszkańców wsi i były to stroiki, bombki na szydełku, świeczniki itp. 2. Współorganizacja Spotkania Bożonarodzeniowego w dniu 13.12.2019 – dla wszystkich mieszkańców wsi Podebłocie w sali OSP. Członkinie Koła przygotowały poczęstunek na słodko. 3. Swoją aktywnością przystąpiliśmy do pomocy w realizowaniu przez sołectwo Orszaku Trzech Króli -06.01.2020r. Zadaniem Koła Gospodyń Wiejskich było włączenie się w przygotowanie poczęstunku dla mieszkańców wsi Podebłocie i zaproszonych gości. 4. Współorganizacja poczęstunku z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanego w OSP Podebłocie dla wszystkich mieszkanek wsi. Członkinie Koła piekły ciasta jako poczęstunek dla wszystkich. Do realizacji zadania wykorzystywały sprzęt domowy. – 08.03.2020 5. Z okazji Tłustego Czwartku przygotowałyśmy oraz sprzedałyśmy w naszej miejscowości faworki (wg tradycyjnego przepisu). W tym celu zorganizowane było wspólne pieczenie w kuchni i na sprzęcie OSP. W działaniu udział wzięły seniorki wsi, które pełniły rolę przewodniczek w pieczeniu jak również młode dziewczęta z naszej wsi, które poprzez pomaganie uczyły się zasad robienia faworków. – 17-18.02.2020r 6. W ramach projektu realizowanego z Fundacji PZU wzięłyśmy udział w dzierganiu ośmiorniczek dla wcześniaków. Projekt w całości sfinansowany z Fundacji PZU. Zaangażowanych do projektu było 30 osób, w ramach projektu zostały wykonane 62 ośmiorniczki, które zostały przekazane do Fundacji Małych Serc. -termin realizacji 30.01- 3.03.2020 Utrzymujemy się ze składki członkowskiej oraz darowizn.