Popołudnie pełne pozytywnych wrażeń. Zabawa z gliną samoutwardzalną i kreatywność dzieci daje pełnię radości i satysfakcji oraz poczucie sprawczości.
Świetlica w Laskach promieniała słonecznym uśmiechem zdolnych, zwinnych małych rączek.
Dalszy ciąg radosnej twórczości już 11 września. Cudne gliniane ozdoby ubierzemy w kolor. To dopiero będzie zjawisko budzące podziw dla wyobraźni twórczej młodego pokolenia.