Nazwa projektu: Przasnyskie antidotum na hejt

Numer projektu: 3959/GN_NGO/2020

Realizator: Mieszkańcy Osiedla Zwodzie

„Baraki”, „patologia”, „pekin” – tak hejtują nas mieszkańcy naszego miasta. Mieszkamy na osiedlu Zawodzie, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Ogrodzeni i odizolowani od wszystkiego i wszystkich. Mimo starań nadal większość mieszkańców boi się do nas przyjść. Dotychczasowe działania pozwoliły nam nabrać sił i uwierzyć, że jesteśmy pełnowartościowymi mieszkańcami Przasnysza. Tak jak inni możemy pracować i być aktywnymi społecznie. Jako mieszkańcy wykluczonego osiedla chcemy stawić opór hejtowi. Jest on kierowany w naszą stronę. Stygmatyzuje nas i nasze dzieci. Dostrzegamy powszechność tego zjawiska, które ma miejsce w środowisku szkolnym, mediach społecznościowych i życiu codziennym. Nie zgadzamy się na to! Przez ten projekt chcemy opracować nasze własne, lokalne antidotum. Antidotum na hejt. Na przekór społecznym trendom takim jak izolacja, anonimowość, indywidualizm chcemy rozwijać inteligencję emocjonalną, na która składają się: asertywność, współpraca, perswazja oraz empatia. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej wywodzącej się z naszego osiedla. Chcemy, aby do naszych działań włączyła się społeczność szkolna, do której uczęszczają nasze dzieci. Pierwszym działaniem w ramach realizacji projektu będą warsztaty z „Dramy”. Zajęcia te pozwolą nam stworzyć przestrzeń do rozwoju. Sposób pracy tą metoda doda uczestnikom odwagi i motywacji by poznać siebie, zmienić swoje nastawienie i skrypty zachowań eliminując stereotypy. Swoboda i elastyczność, obraz ciał i metafora posłużą do kształtowania kompetencji społecznych, którymi zarazimy innych wokół siebie. Drama angażuje na wielu poziomach, stawia przed ludźmi wyzwania, daje możliwości przeżywania i ekspresji przez co jest ciekawa, zapamiętywalna i skuteczna. Warsztaty poprowadzi specjalista z zakresu Dramy Spotkania będą obywały się cyklicznie. Przewidujemy 6 sesji warsztatowych Dramy w początkowym okresie realizacji projektu. Każdy warsztat zakończy się wspólnym poczęstunkiem uczestników co posłuży wzmocnieniu integracji. W warsztatach weźmie około 20 dzieci. Warsztat z dramy będzie stanowił podłoże do wykonania wspólnie ze społecznością szkolną, do której uczęszczają nasze dzieci flesh mob-a , na jednej z długich przerw. Wydarzenie to zostanie poprzedzone konkursem plastycznym, w ramach którego dzieci wykonują plakaty promujące zachowania empatyczne niwelujące hejt. Poprzez zabawę chcemy, aby w przynajmniej jednej przasnyskiej szkole, na dużej przerwie uczniowie zatrzymali się i przytulili kogoś. Przytulenie lub popatrzenie sobie w oczy musi trwać pół minuty a zmiana osoby nastąpi na dźwięk gwizdka. Chcemy spowodować aby dzieci zatrzymały się chociaż na chwilę i spojrzały na siebie inaczej. Obserwujemy, że przerwa przestała być czasem wspólnych zabaw, rozmów a stała się sposobem na cichy hejt w sieci i na żywo. Zaangażujemy w to radę pedagogiczną, radę rodziców. Dla inicjatorów akcji flesh mob zostaną zakupione specjalnie przygotowane opaski silikonowe. Podczas półrocznej realizacji nakręcimy film dokumentujący przebieg projektu. Film pojawi się w mediach społecznościowych i posłuży promocji lokalnego antidotum na hejt. Naszą receptę chcemy wypisać jak największej liczbie mieszkańców. Do realizacji filmu wyłonimy lokalną firmę, której zostanie zlecona usługa, nagrania i montażu. Jako grupa nieformalna będziemy reżyserami i scenarzystami naszej produkcji.