Stowarzyszenie Między Wisłą a Kampinosem

Jak powstała Wasza organizacja? Czym zajmujecie się na co dzień i do kogo kierujecie swoje działania?

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działające jako Lokalna Grupa Działania powstało w październiku 2008 roku. Idea zbudowania trójsektorowego partnerstwa w postaci Lokalnej Grupy Działania zrodziła się z inicjatywy trzech gmin. Chciały one realizować wspólne cele takie jak, rozwój infrastruktury, wzrost zaangażowania obywateli w życie lokalnych społeczności oraz jak najlepsze wykorzystanie potencjału historycznego, przyrodniczego i turystycznego związanego z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego. W chwili obecnej w skład Stowarzyszenia wchodzi 9 gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Nasze działania kierujemy do różnych grup odbiorców w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia m.in. do osób fizycznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sektora publicznego oraz kościołów i związków wyznaniowych. Stowarzyszenie realizuje różnego rodzaju projektu mające na cele aktywizacje mieszkańców, rozwój turystyki, zwiększenie zasobów kultury.

Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ jest inicjatorem utworzenia marki lokalnej Misja Kampinos. Marka lokalna Misja Kampinos jest m.in. narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru  dziewięciu gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice. Jesteśmy również w trakcie realizacji projektu pn. „Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystanej na cele kulturalne”.  W ramach projektu w Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu powstanie interaktywna placówka dydaktyczna – Multicentrum Misja Kampinos, która będzie korzystała z najnowszych osiągnięć technologii informatycznych w celach edukacyjnych.  Prowadzone w niej zajęcia będą dotyczyły rozwijania sprawności w zakresie korzystania ze zdobyczy technologicznych. Obejmować one będą zarówno umiejętności poruszania się w skomputeryzowanym środowisku edukacyjnym, jak i możliwości ukierunkowania i poszerzania zainteresowań!

Jaka jest Wasza misja?

Celem Stowarzyszenia  jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich zwłaszcza poprzez rozwój działalności gospodarczej, tworzenie miejsc pracy oraz poprzez rozwój infrastruktury. Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się do jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów chronionych i należących do sieci Natura 2000 oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez wsparcie oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz rekreacyjnej.

Dlaczego postanowiliście zostać Ambasadorem FIO-ML?

Postanowiliśmy zostać ambasadorami FIO – Mazowsze Lokalnie ponieważ chcielibyśmy wspierać młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu nowodworskiego oraz warszawskiego zachodniego. Działania realizowane w ramach programu pozwolą nam zaangażować społeczność lokalną w życie publiczne. Bycie Ambasadorem FIO – Mazowsze Lokalne przyczyni się również do zwiększenia rozpoznawalności naszego Stowarzyszenia.

Jak zachęcacie ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra?

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zachęca lokalną społeczność do działania na rzecz wspólnego dobra poprzez organizacje różnego rodzaju spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów oraz organizacje wydarzeń na naszym obszarze. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc lokalnej społeczności  w realizacji ich pomysłów wskazując różne możliwości pozyskania środków oraz pomagamy w ich realizacji. Na naszej stronie internetowej oraz portalu społecznościowym  promujemy działania odbywające się na naszym obszarze.

Dane teleadresowe Ambasadorów FIO-ML znajdziesz tutaj.