Rozwój organizacji

Podstawą realizacji konkursu jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki), karta oceny fiszki oraz karta oceny prezentacji znajdują się w zakładce Do pobrania.

Projekty realizowane w ramach dotacji mogą trwać od 5 maja 2023 r.do 31 października 2023 r.

Maksymalna wartość dotacji to 7 000 zł.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2023 r. wynoszą 642 tys. zł, z czego na ścieżkę „Inicjatywy oddolne” przeznaczone jest ok. 60% tej kwoty czyli, a na ścieżkę „Rozwój organizacji” przeznaczonych jest ok. 40%.

Wnioski przyjmujemy od dnia 21 lutego do dnia 21 marca 2023 do godzinny 16.00.

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 2 000 a 7000 zł.