Inicjatywy oddolne

Podstawą realizacji konkursu jest Regulamin.

Wnioski konkursowe przyjmowane są wyłącznie poprzez generator. Ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wzór wniosku (fiszki), karta oceny fiszki oraz karta oceny prezentacji znajdują się w zakładce Do pobrania.

Projekty realizowane w ramach dotacji będą mogły trwać od 1 czerwca do 30 listopada 2024 r.

Maksymalna wartość dotacji to 7 000 zł.

Wnioski przyjmujemy  od dnia 26 lutego do dnia 27 marca 2024 do godzinny 15.00

Mikrodotacje musza mieścić się w przedziale pomiędzy 2 000 a 7 000 zł.