Nazwa projektu: Zielono mi w Starej Wsi

Numer projektu: 2800/RO/2017

Wieś Stara Wieś to bardzo mała miejscowość popegeerowska w gminie Belsk Duży, powiat grójecki (360 mieszkańców). W naszej miejscowości od lipca zostało zarejestrowane w KRS Stowarzyszenie Aktywni Kulturalnie,w jego skład wchodzi 20 kobiet w różnym wieku od 38-69lat. Jesteśmy młodą organizacją, ale możemy się pochwalić organizacją takich wydarzeń jak Andrzejki dla dzieci, wigilia, warsztaty bożonarodzeniowe.Spotykaliśmy się już wcześniej nieformalnie i przy współpracy z Sołectwem Stara Wieś i Gminą w Belsku Dużym przygotowywałyśmy Dzień Dziecka , dożynkowe stoisko gminne za które otrzymałyśmy 3 miejscew konkursie na najpiękniejszy wystrój. Naszym celem w obecnej chwili jest utworzenie miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu. Chcielibyśmy zagospodarować i uporządkować teren, który znajduje się w pobliżu wiejskiej świetlicy i boiska wielofunkcyjnego oraz posadzić drzewa i krzewy, zamontować kilka ławek ,i wydzielić miejsce na ognisko. Nasz pomysł jest innowacyjny ponieważ pozwoli na wspólne działanie wszystkich mieszkańców bez względu na wiek czy płeć .Nie było u nas w miejscowości nigdy podobnej akcji, która pozostawi po sobie trwały ślad oraz zintegruje lokalną społeczność nie tylko w momencie działania .Przyczyni się do tego , że powstanie miejsce potrzebne do spotkań i spędzania wspólnie wolnego czasu. Współudział wszystkich dla dobra wspólnego przyniesie realne korzyści. Powstanie miejsca, do którego wszyscy przyłożą swoją pracę co wytworzy w ludziach chęć dbania o nie. Korzystanie z niego wzmocni więzi społeczne. Korzyści wynikające z powstania takiego punktu odpoczynku będą w naszej ocenie bardzo duże . Przede wszystkim większa wartość estetyczna, cień dla odpoczywających na ławeczkach, poprawa stanu powietrza,wspólne spędzanie czasu. Mieszkańcy odczują, że można lepiej , piękniej żyć i mieszkać . Jego wykonanie będzie zrobione w ramach wolontariatu przez naszych członków oraz mieszkańców miejscowości, członków rady rodziców z pobliskiej szkoły, członków rady sołeckiej, członków miejscowej OSP. Tego typu akcja pozwoli na aktywizację lokalnej społeczności (dzieci, młodzież i seniorzy). Co więcej działanie takie pogłębi poczucie tożsamości i dumy ze swojego miejsca zamieszkania, a tym samym silnie zaangażuje także młode osoby w działania na rzecz swojej lokalnej ojczyzny.