Zakończył się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie – statystyki

12 sierpnia 2014 roku zakończył się nabór wniosków w ramach największego do tej pory konkursu wspierającego grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe na terenie województwa mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonego naboru na rok 2014, o kwotę 603.000 PLN walczyć będą 702 wnioski złożone przez grupy nieformalne (samodzielnie i wspólnie z organizacjami pozarządowymi), jak i młode stowarzyszenia i fundacje. Wyniki zostaną ogłoszone do 1 września br.

FIO – Mazowsze Lokalnie to program grantowy, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. – Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My. – W ramach konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie wspierane będą działania, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego – dodaje.
Realizacja programu FIO – Mazowsze Lokalnie przewidziana jest na lata 2014-2016. W wyniku pierwszego naboru na rok 2014 do operatorów wpłynęły 702 wnioski. 37 zostało odrzuconych jako niespełniających wymagań formalnych. Do dalszej oceny (merytorycznej) skierowano 665 wniosków.

W ramach tegorocznego konkursu w elektronicznym systemie zostało zarejestrowanych 1100 wniosków, z czego wymienione wyżej 702 zostały przez wnioskodawców zatwierdzone i przesłane do oceny formalnej. Wśród złożonych wniosków aż 522 wniosków (74%) to inicjatywy grup nieformalnych. 166 (15%) projektów przygotowały młode organizacje pozarządowe. Tylko 14 wniosków (2%) zostało złożonych przez grupy samopomocowe.

wykres
Zasięg konkursu Programu

Konkurs swoim zasięgiem objął obszar województwa mazowieckiego. W konkursie wzięły udział podmioty z 42 powiatów. Z interpretacji danych wynika, że największe zaangażowanie obywateli w życie publiczne widoczne jest w dużych miastach, trzeba jednak uwzględnić istotne do interpretacji czynniki, takie jak np. liczba organizacji pozarządowych w danej miejscowości, czy liczba mieszkańców. Najwięcej wniosków spłynęło z miasta stołecznego Warszawy – 112 (16%), powiatu siedleckiego – 54 (8%) oraz powiatu płockiego – 49 (7%).

wykres_powiaty_formalna_2014

Liczba wniosków złożonych w poszczególnych powiatach województwa mazowieckiego

białobrzeski 8 płoński 28
ciechanowski 11 pruszkowski 5
garwoliński 3 przasnyski 19
gostyniński 4 przysuski 10
grodziski 12 pułtuski 1
grójecki 12 Radom 13
kozienicki 0 radomski 29
legionowski 1 Siedlce 5
lipski 11 siedlecki 54
łosicki 12 sierpecki 9
makowski 13 sochaczewski 7
miński 36 sokołowski 9
mławski 9 szydłowiecki 5
nowodworski 8 Warszawa 112
ostrołęcki 21 warszawski zachodni 10
Ostrołęka 9 węgrowski 6
ostrowski 16 wołomiński 35
otwocki 7 wyszkowski 17
piaseczyński 19 zwoleński 2
Płock 33 żuromiński 0
płocki 49 żyrardowski 32

Etapy oceny wniosków

Kryteriów oceny formalnej (data złożenia, upoważnione podmioty, miejsce, czas i obszar działania, kwota dotacji) nie spełniło 37 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 665 wniosków, co oznacza, że aż 95% przeszło pierwszy etap oceny w ramach konkursu.
Staraliśmy się tak przygotować system w postaci generatora wniosków, aby maksymalnie wyeliminować problemy formalne wnioskodawców – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy. W tym momencie wnioski oceniane są pod kątem merytorycznym. Kluczem do oceny są: zgodność i trafność, adekwatność, skuteczność i racjonalność. – Ocenia się zarówno celowość podanych projektów, to czy służą dobru wspólnemu społeczności lokalnej, możliwość spełnienia oczekiwanych ich rezultatów oraz to, czy racjonalnie zaplanowano wydatki na ich działania – dodaje przedstawiciel Operatorów.

Mikrodotacje

Niebagatelną wartością w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie są liczby związane z pieniędzmi. Wartość 702 złożonych projektów w tej edycji konkursu to aż blisko 4,5 mln zł, z czego wartość wnioskowanych dotacji przekroczyła 3,3 mln złotych. Pula pieniędzy do rozdysponowania w tym roku to z kolei 603.000 złotych.

Wyniki

Zgodnie z przyjętym regulaminem dotacje będą przyznawane według listy rankingowej do wyczerpania limitu przeznaczonego na ten rok. Lista rankingowa, oczekiwana przez niemałą grupę aktywnych obywateli pojawi się na stronie projektu (www.mazowszelokalnie.pl) do 1 września.