Termin ogłoszenia wyników konkursu

Z uwagi na często pojawiające się pytania dotyczące daty ogłoszenia wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie uprzejmie informujemy, że lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie www.mazowszelokalnie.pl najpóźniej 1 września 2014 roku.