Nazwa projektu: ZIELONY ZAKĄTEK DLA KAŻDEGO

Numer projektu: 4206/GN/2020

Realizator: MIŁOŚNICY PRZYRODY

Szkoła Podstawowa w Orle leży w pobliżu miejscowości Błędnica i Orło, w bliskim sąsiedztwie z Nadleśnictwem Orło, z którym współpracuje już od wielu lat. Co roku zapraszamy Leśniczego do naszej placówki, aby opowiedział nam o roślinach i zwierzętach, występujących na tym terenie, przypomniał o zasadach właściwego zachowania w lesie. W ubiegłym roku kilkunastu uczniów i nauczycieli brało udział w tworzeniu alei lipowej sadząc lipy. Teren wokół szkoły jest dość rozległy. W pobliżu placu zabaw powstaje już zewnętrzna siłownia i altana do wykorzystania przez uczniów i mieszkańców. Przed budynkiem szkolnym znajduje się dużo nie wykorzystanego terenu, który chcemy zagospodarować. Naszym założeniem jest stworzenie miejsca, które będzie połączeniem relaksu dla mieszkańców, edukacji dla dzieci, a także poprawa terenu i wizerunku placówki. Pragniemy wykorzystać teren przed szkołą, posadzić krzewy, kwiaty, postawić ławki, zaprojektować i wykonać ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą, co służyłoby edukacji i odpoczynku po wysiłku fizycznym uczniom i lokalnej społeczności w otoczeniu zieleni i pięknych kolorowych kwiatów. Dyrektor szkoły przedstawi pomysł na zebraniu z rodzicami, Ci zaś informację przekażą w swoich domach, sąsiadom by powiększyć krąg osób zaangażowanych w projekt. Dodatkowo na tablicy ogłoszeniowej sołectwa miejscowości naszej placówki wywiesimy informację o realizowanym projekcie. Rodzice bardzo chętnie angażują się w prace rzecz naszej placówki. Jeśli tylko dojdzie do realizacji naszego projektu pomogą w przygotowaniu terenu, usunięciu starych i zniszczonych krzewów, pniaków, przekopią glebę,pomogą w sadzeniu drzewek i krzewów ozdobnych,przygotują klomby i ścieżki. Uważamy, że nasz pomysł jest nietypowy i oryginalny, ponieważ na terenie naszej gminy nie ma ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej. Jej powstanie pozytywnie wpłynie na wizerunek placówki, podniesie estetykę terenu szkolnego, będzie miejscem łączącym przyrodę z edukacją a dodatkowo stanie się zakątkiem do odpoczynku dla mieszkańców miejscowości.