KGW Janówki w ramach projektu „Działamy wspólnie dla naszej społeczności” zorganizowało spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej. W czasie spotkania strażacy opowiadali o zagrożeniach pożarowych, które mogą występować w okolicy, jak im zapobiegać, jak się zachować, gdy pojawi się pożar, w jaki sposób informować straż pożarną o zagrożeniu.

Strażacy mówili także o:

  • najczęstszych przyczynach pożarów domów i zabudowań gospodarczych,
  • zagrożeń wynikających z wypalania łąk,
  • zatruciach czadem i ich przyczynach,
  • ratownictwie drogowym,
  • ratownictwie medycznym,
  • usuwaniu gniazd szerszeni, pszczół i os oraz jadowitych żmij.

Przekazane informacje potwierdzali ciekawymi przykładami z akcji, w których uczestniczyli. Wyjaśnili też, jak unikać wymienionych wyżej zagrożeń i jak zabezpieczać się przed nimi. Dodatkową atrakcją był wóz strażacki, który uczestnicy spotkania mogli obejrzeć. Strażacy opowiedzieli o sprzęcie, który jest w nim zainstalowany i jego możliwościach. Szczegółowo też odpowiadali na pytania uczestników.