Nazwa projektu: Dobrymi nićmi szyte

Numer projektu: 4226/RO/2020

Realizator: Wieś w mieście

Kim jesteście?

Stowarzyszenie zwykłe „Wieś w mieście” jest młodą jednostką organizacyjną powołaną w celu uatrakcyjnienia edukacji przyrodniczej i ekologicznej, promocji rolnictwa i kultury rolniczej a także integracji społecznej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie składa się w tym momencie z trzech członków, posiadających wiedzę i doświadczenie w edukacji przyrodniczej. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim działalnością edukacyjną, przygotowuje warsztaty dla dzieci i młodzieży, pomoce dydaktyczne ułatwiające naukę w działaniu. W planach jest też wsparcie dla nauczycieli i edukatorów w atrakcyjnym i efektownym przekazywaniu wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Dotychczas stowarzyszenie pokrywa koszty działań ze składek członkowskich starając pozyskać wsparcie finansowe na prowadzenie warsztatów przyrodniczych.

Wskażcie na największe wyzwania/ewentualne bariery i trudności na drodze do osiągnięcia planowanych celów.

Stowarzyszenie nie posiada własnego sprzętu umożliwiającego dalszy rozwój organizacji. Rozwiązaniem problemu jest inwestycja w materiały programowe w tym w maszyny do szycia, kamery zewnętrzne. Komunikacja i promocja stowarzyszenia dopiero zaczyna się rozwijać. Aby przyśpieszyć ten proce i zaistnieć w świadomości społeczności lokalnej planujemy regularnie zamieszczać treści edukacyjne lub po prostu ciekawostki przyrodnicze na profilach stowarzyszenia. Ponadto udostępnić podgląd na życie zwierząt gospodarskich w czasie rzeczywistym lub ze zmontowanych materiałów z kamer monitorujących.

Jak pomoże Wam w tym mikrodotacja ML?

Zakup maszyn do szycia, które umożliwią nam wprowadzenia do oferty warsztatów dla dzieci i dorosłych z szycia wielorazowych worków na produkty, toreb na zakupy. Celem warsztatów jest zachęcie przez atrakcyjną formę uczestników do zainteresowania się problemem ochrony środowiska przez redukcję odpadów, w tym wypadku redukcji jednorazowych torebek na rzecz wielorazowych worków. Warsztaty z szycia są nie tylko okazją do wykonania własnych, wielorazowych produktów na zakupy ale są przede wszystkim dają możliwość przekonania uczestników, że szycie i naprawa ubrań leżą w zasięgu ich możliwości. Szycie staje się powoli zapomnianą dla większości czynnością a przecież podstawowe w tej dziedzinie umiejętności wystarczają do dokonywania drobnych poprawek i naprawy odzieży a co za tym idzie przedłużenia jej użytkowania i ograniczeniu odpadów. Szycie jest też doskonałą techniką ćwiczenia koordynacji ruchowej u dzieci a jednocześnie niewątpliwie atrakcyjniejszą od utartego przepisywania szlaczków. Wreszcie może być pierwszym krokiem w stronę pozyskania nowych umiejętności zawodowych i życiowych dla ludzi zagrożonych bądź już wykluczonych społecznie. Planujemy zakup trzech kamer do obserwacji zwierząt w tym: jednej umożliwiającej podgląd i transmisję w czasie rzeczywistym, drugą zapewniającą wysoką jakość zdjęć i filmów nawet w nocy i trzecią rejestrującą aktywność zwierząt. Zakup kamer do obserwacji dzikich zwierząt pozwoli na stworzenie materiałów edukacyjnych na warsztaty przyrodnicze organizowane przez stowarzyszenie. Przyczyni się także do rozwoju profili społecznościowych stowarzyszenia umożliwiając częstsze umieszczanie zdjęć i filmów na żywo z codziennej obserwacji zwierząt gospodarskich – ich naturalnych zachowań i zabaw bez ingerencji ludzi. To szansa na rozpowszechnianie wiedzy o zwierzętach gospodarskich, która szczególnie u mieszkańców miast jest na bardzo niskim poziomie.