Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Spektakl „Nasz los w naszych rękach. Czyli miłość w Otwocku w latach 30-tych”

Numer projektu: 2296/GN_NGO/2017

Nadrzędnym celem Teatru Stajnia jest jednoczenie społeczności lokalnej, podtrzymywanie historii regionu i budowanie wspólnoty myśli i wartości. Nasz Teatr Stajnia działa od 10 lat, zaś aktorami-amatorami są mieszkańcy Otwocka. W każdej wystawionej sztuce bierze udział ok. 30 osób, co daje możliwość integracji mieszkańców, poznania się wzajemnie. W przygotowania do wystawienia każdego spektaklu zaangażowanych jest jeszcze więcej osób, przez co udało nam się stworzyć całkiem sporą teatralną rodzinę. Tworzymy teatr zaangażowany, silnie zakorzeniony w lokalnej społeczności, uwzględniający realia i specyfikę warunków środowiskowych. Dzięki pozyskanemu grantowi z FIO Lokalnie pragniemy przygotować i wystawić sztukę o życiu kobiet w latach 30 w naszym mieście w Otwocku. Do przedsięwzięcia, oprócz mieszkańców Otwocka, zaangażujemy członków otwockiego Stowarzyszenia Panaceum, skupiających trzeźwych alkoholików i ich rodziny. Udział w wydarzeniu będzie mieć dla nich działanie terapeutyczne: będą mogli sprawdzić się jako aktorzy, statyści, organizatorzy imprezy, co jest ważnym elementem terapii. Praca przy spektaklu jest też rozumiana, jako dawanie przestrzeni, w której ludzie mogą być twórcami i mogą tworzyć razem z innymi dzieląc się swoimi pomysłami, odczuciami, wspomnieniami, zdolnościami – co z pewnością buduje poczucie wspólnoty. Działania obejmować będą: 1) próby do sztuki – w tym warsztaty teatralne, 2) zakup/produkcja strojów i montaż sceny oraz siedzisk dla publiczności, 3) kampanię informacyjną dla społeczności lokalnej, 4) impreza główna – wystawienie sztuki (planujemy kilkakrotne, minimum 4 razy do końca roku, albo objazd ze sztuką po szkołach), 5) rozliczenie projektu. Zaangażowanie lokalnej społeczności odbędzie się poprzez udział w wystawionej sztuce i przygotowaniach do niej. W przygotowaniach będą pomagać członkowie Stowarzyszenia Panaceum oraz 69 Drużyny Harcerskiej „ŚWIDER” z Otwocka. Na spektakl będzie mógł przyjść każdy zainteresowany nieodpłatnie. Nietypowość projektu polega na pokazaniu mieszkańcom Otwocka i okolic alternatywnej formy spędzania czasu wolnego, jaką jest sztuka teatralna w plenerze. Będzie też zachętą do częstszych spotkań ze sztuką, być może niejedna osoba odkryje w sobie potencjał twórczy – zdolność do tworzenia sztuki. Ponadto całość projektu pozwoli na zjednoczenie społeczności, która ulega coraz większej fragmentaryzacji i budowanie mostów międzypokoleniowych. Historyczny panel dyskusyjny po premierze spektaklu pozwoli mieszkańcom na chwilę przenieść się w okres dwudziestolecia międzywojennego do Otwocka i okolic, a także da możliwość do samodzielnego eksplorowania dziedzictwa kulturowego. Nabycie wiedzy historycznej na temat swojego miejsca zamieszkania z pewnością pozwoli wielu osobom na mocniejsze zakorzenienie się w swojej społeczności. Chcemy pokazać, że teatr może być narzędziem do budowy wspólnotowości, jednoczenia ludzi na rzecz pozytywnej zmiany i umacniania więzi społecznych.

n”>