Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Dajmy sobie czas (cykl spotkań plenerowych)

Numer projektu: 2616/GN_NGO/2017

Nasz projekt zakłada zorganizowanie cyklu weekendowych imprez plenerowych dla rodzin z dziećmi, które będą odbywały się w Ekoparku w Żyrardowie. Spotkania pod hasłem „Dajemy czas” będą okazją do spotkania się mieszkańców Żyrardowa, a zwłaszcza osiedla Wschód w gronie rodzin z dziećmi, wspólnej zabawy na świeżym powietrzu. Każde spotkanie będzie miało nieco inny charakter i inną tematykę. Będą warsztaty kreatywne, które pokażą, jak można spędzać czas wspólnie z dziećmi (w różnym wieku). Zorganizujemy kącik rękodzielniczy oraz kącik majsterkowicza. Pokażemy, jak wykorzystywać materiały wtórne, produkty spożywcze i wszystko, co pozornie niepotrzebne, do zabawy z dziećmi. Zorganizujemy potyczki sportowe dla dorosłych i dzieci oraz przygotujemy grę rodzinną z różnymi zadaniami do wykonania w poszczególnych punktach osiedla. Przypomnimy zabawy naszego dzieciństwa i dzieciństwa pokolenia naszych rodziców. Wspólnie przygotujemy plenerowe przedstawienie, w którym wystąpią dorośli i dzieci. Na ostatnim spotkaniu zorganizujemy piknik rodzinny, na którym wspólnie podsumujemy wszystkie warsztaty i spotkania i który będzie okazją do utrwalenia wszystkich zawartych znajomości. Nasze spotkania nie będą typowymi imprezami plenerowymi, które odbywają się w naszym mieście. Nie chodzi o to, żeby dorośli, którzy wezmą w nich udział, jedynie towarzyszyli dzieciom, które będą się bawić z innymi dziećmi bądź z animatorem, które mają się wyszaleć, podczas gdy rodzic będzie się przyglądał lub korzystał ze smartfona. Spotkania będą wymagały od uczestników – zarówno od dzieci, jak i od dorosłych – zaangażowania się w zabawę, w warsztaty, aktywności, bo to właśnie uczestnicy tych spotkań, przy naszej pomocy, będą odkrywali, jak wartościowy jest czas spędzony ze sobą, z dziećmi, sąsiadami, przyjaciółmi, czas przeznaczony na zabawę, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie innych mieszkańców osiedla. Chcemy, żeby ludzie biorący udział w tych spotkaniach nie byli anonimowi, żeby mieli szansę poznać swoje imiona i przez zabawę dowiedzieć się nieco o sobie. W naszym mieście od czasu do czasu organizowane są gry miejskie, częściej okazjonalne pikniki. Ale zakładają one albo niejako bierne uczestnictwo, są rozrywką głównie dla dzieci. Nie były organizowane otwarte spotkania plenerowe dla rodzin, które miałyby na celu pokazywanie wartości spędzania czasu na wspólnych aktywnościach i które zakładałyby element integracji rodzin, bliższego poznania osób, które mieszkają często w bloku obok i które zna się z widzenia.