Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Skwer Tobolice

Numer projektu: 2709/GN/2017

Projekt zakłada w maju 2017 roku przeprowadzenie konkursu dla dzieci, młodzieży, oraz osób starszych na zagospodarowanie skweru przy przystanku w Tobolicach. W projekcie podejmowane będą następujące działania: 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych o projekcie. 2. Przygotowanie koncepcji projektu zagospodarowania skwerku (konkurs plastyczny). 3. Zakup materiału roślinnego.  4. Rozpoczęcie zagospodarowania – niwelację terenu, przygotowanie i urządzenie terenu, dokonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin zielonych (grupy społeczne) 5. Na zakończenie projektu wspólna biesiada przy ognisku. W projekcie wezmą udział wszyscy mieszkańcy miejscowości: maluchy, młodzież i dorośli. Zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, natomiast starsza młodzież i dorośli zajmą się zagospodarowaniem terenu.