Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Letnie Kino Pod Chmurką: Sezon filmowy w Krzynowłodze Wielkiej i Bogdanach Wielkich

Numer projektu: 2518/NGO/2017

Pomysł Fundacji „Dwór Krzynowłoga” będzie pierwszym realizowanym przez Fundację na terenie, na którym powstała organizacja. Jej ideą przewodnią jest zintegrowanie lokalnych grup społecznych i włączenie ich do udziału w kulturze wyższej. Siedzibą fundacji jest zabytkowy pałacyk położony w Krzynowłodze Wielkiej. Od czasów II wojny światowej był on własnością publiczną, przez co popadł w ruinę. Kilka lat temu został wykupiony przez prywatnego właściciela, który postanowił odbudować go zgodnie z pierwotnymi planami. Fundacja powołana przy restaurowanym dworku chce zająć się aktywizacją miejscowych społeczności, tak by sam dwór stał się ośrodkiem krzewiącym kulturę lokalną i centrum realizującym projekty kulturalne wykraczające poza typowe działania realizowane zwykle na wsi. Sam projekt polegać będzie na: • zorganizowaniu cyklu pięciu wieczornych pokazów plenerowych, na które zostaną zaproszeni mieszkańcy sołectw: Krzynowłoga Wielka, Czaplice Wielkie, Rycice, Bagienice. • zorganizowaniu konkursu dla dzieci i młodzieży na najlepszy filmik promujący miejscowość położoną na terenie gminy Chorzele • zorganizowaniu miniwarsztatu filmowego dla wszystkich chętnych • zorganizowaniu pleneru podsumowującego, podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs i wręczone nagrody. Istotą projektu jest realizacja ciekawych spotkań kulturalnych w okresie wakacyjnym, która będzie adresowana do tych mieszkańców, którzy nie będą mogli skorzystać z letniego wypoczynku. Na wskazanym wyżej terenie działania Fundacji istniej tylko jedna świetlica wiejska i jedna remiza OSP, które nie organizują żadnego zorganizowanego wypoczynku. To sprawia, że młodzież nie ma praktycznie żadnej szansy na skorzystanie z jakichkolwiek atrakcji w miejscu zamieszkania. W organizacji konkursu chcemy wykorzystać pomoc ze strony Zespołu Szkół w Krzynowłodze Wielkiej, który rozpropaguje jego zasady wśród uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum; wsparcie w przeprowadzeniu projektu zapewnią członkowie grupy nieformalnej działającej przy tutejszej parafii. Członkowie tej grupy są zaangażowani w aktywizowanie lokalnej młodzieży – w 2016 roku przygotowali do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży grupę 15 osób z terenu parafii i razem z nimi pojechali do Krakowa. W realizacji samego kina plenerowego Fundacji będą pomagać lokalne organizacje pozarządowe oraz parafia Krzynowłoga Wielka. Od początku lipca co tydzień w niedziele będą odbywać się wieczorne pokazy przy dworku. Zwieńczeniem tego ma być piknik, zaplanowany na 6 sierpnia, podczas którego odbędzie się podsumowanie konkursu filmowego i prezentacja zwycięskich filmów. Takie działanie Fundacji ma pomóc w rozwinięciu działalności na swoim terenie i pozwolić na organizację podobnych wydarzeń kulturalnych rokrocznie w okresie wakacji. Będzie to bardzo chwytliwy sposób na przyciągnięcie ludzi młodych, którzy nie mają jednak okazji korzystać na co dzień z wypraw do kina.