Nazwa projektu: RODZINNIE W KAJAKU

Numer projektu: 3186/RO/2018

Stowarzyszenie Kajakowcy Sochaczewa ma na celu promocję aktywnego wypoczynku nad Bzurą. Członkami stowarzyszenia są osoby z różnych środowisk społecznych .Składa się z 10 osób, których pasją są kajaki. Dla nas przede wszystkim to hobby, sposób aktywnego spędzania czasu poza pracą i, co najważniejsze, recepta na dobre samopoczucie oraz wysoką sprawność fizyczną. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie życia kulturalnego wypoczynku i rekreacji dla swych członków, a także popularyzacja turystyki i kultury fizycznej wśród mieszkańców naszego powiatu, szczególnie kajakarstwa, jako formy aktywnego wypoczynku. Działamy na rzecz ochrony przyrody. Celem naszym jest również promowanie zdrowego i bezpiecznego sposobu odpoczywania w kajaku, gdzie zamiast smartfona trzyma się wiosło, a oczy można cieszyć otaczającą fauną i florą. Chcemy również zadbać o czystość naszych lokalnych rzek, popularyzować i promować wszystkie formy kajakarstwa, w tym również kajakarstwo osób niepełnosprawnych. Jesteśmy na początku naszej drogi jako organizacja. Nie mamy stałych źródeł finansowania poza składkami, które stanowią minimalną kwotę dochodów. Nasza działalność opiera się na pracy własnej członków Stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół. Kajaki na potrzeby naszych spływów wypożyczamy.