Nazwa projektu: Biesiadowanie w Altanie 

Numer projektu: 2988/GN_NGO/2018

Celem naszego projektu jest stworzenie miejsca spotkań mieszkańców naszej miejscowości i turystów, którzy odwiedzają naszą „małą ojczyznę”. Altana, którą chcemy wybudować będzie miejscem wypoczynku i relaksu dla wszystkich mieszkańców dzieci, młodzieży , dorosłych i seniorów.Gdzie będzie można miło i aktywnie spędzać wolny czas.W naszej miejscowości jest duży plac wiejski, który wymaga oczyszczenia i zagospodarowania. Zrobimy miejsce odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu, który pozwoli na zacieśnienie relacji między sąsiedzkich. Zrobimy miejsce na ognisko, żeby można było bezpiecznie rozpalić ogień. Kociołek żeliwny zamontujemy by można było ugościć grochówką.Na koniec projektu chcemy uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.Przy wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i rozmowach z dziadkami -seniorami o tych trudnych latach międzywojennych, żeby dzieci i młodzież poznały historię tych ludzi ,którzy mieszkają w naszych zagrodach. Poczęstujemy wszystkich grochówką ugotowaną w kociołku na ognisku, pieczonym ziemniakiem z ogniska i kiełbaską,oraz deserem o barwach patriotycznych. Udekorujemy altanę w kolory polski czerwono-białe.Chcemy w realizację projektu zaangażować wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny. Dorosłych i młodzież do uporządkowania placu i wyrównania. Mężczyzn do wyrobu drzewa na altanę i jej złożenia.W ramach pracy społecznej wykonamy podłogę z kostki na której ustawimy altanę. Dzieci poprosimy o pomalowanie drewnianych elementów altany. Liczy się każda para rąk do pomocy. Potrzebni są też ludzie którzy wesprą dobrym słowem i szklanką wody, oraz doradzą jak dobrze wszystko dopasować. Poczęstunek zrobią Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich.Może nasz pomysł nie jest jakiś nowatorski ale za to bardzo potrzebny i racjonalny.Ten rok jest bardzo ważny dla Polaków, więc chcemy pokazać że w takiej małej miejscowości jak nasza można uczcić tak ważne wydarzenia. Przez spotkanie z seniorami i śpiew chcemy pokazać dzieciom i młodzieży jak ważna jest historia. W naszej miejscowości nie ma rozrywek dla dzieci i młodzieży, żadnych zajęć dla osób starszych,w gminie nie ma domu kultury więc nasz pomysł będzie zapoczątkowaniem zmian w naszym otoczeniu.