Zdjęcia z pokazów plenerowych w ramach Kina Letniego w Zwoleniu

Projekcje odbyły się kolejno w rynku Zwolenia 17.07 oraz w ogrodach zwoleńskiego Domu Kultury 28.08. Poza pokazami filmów na każdym z wydarzeń organizatorzy przygotowalni wspólne zajęcia z animatorami dla najmłodszych (pierwsze wydarzenie dzięki wsparciu firmy Coca-Cola, drugie dzięki Grupie Kobiet Kreatywnych), turniej gier dla młodzieży (dzięki pomocy grupy Zwoleń Game Cup) oraz zabawy dla starszych uczestników (tu ponownie pomoc Grupy Kobiet Kreatywnych).  Na pokazach zaprezentowali filmy „Tajemnice Lasu”, „Krudowie” oraz „Czarownica”.