Wizyty monitorujące projekty FIO-Mazowsze Lokalnie zaplanowane!

W ostatnim tygodniu października zaplanowaliśmy kolejne wizyty na Mazowszu! Tym razem chodzi o wizyty monitorujące projekty FIO-Mazowsze Lokalnie.

Monitoringowi podlega zarówno część merytoryczna projektu – czyli to czy wszystkie działania zaplanowane w projekcie udało się zrealizować, czy realizatorzy napotkali jakieś trudności, czy otrzymali – od Operatora i Ambasadorów Programu – potrzebną pomoc, jak również część formalna projektu – prawidłowość i efektywność wykorzystania mikrodotacji, a także prawidłowość dokumentowania prowadzonych działań i ponoszonych kosztów.

W wizytach monitorujących wezmą udział zarówno przedstawiciele grup nieformalnych (projekty GN_NGO) jak i organizacji pozarządowych, którzy otrzymali dofinansowanie w 2015 roku.

Do zobaczenia!