Wyniki konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie 2017: Rozwój organizacji

Na konkurs w ścieżce Rozwój organizacji wpłynęło 140 wniosków. Konkurencja w tej kategorii była w tym roku bardzo duża, a eksperci podkreślali, że tegoroczne wnioski prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.

Każdy wniosek oceniło dwóch niezależnych ekspertów w skali od 0 do 14 punktów. Można było także uzyskać 2 dodatkowe punkty: zostały one przyznane projektom złożonym przez organizacje zarejestrowane na terenie gmin, gdzie dotychczas nie były realizowane projekty w ramach FIO-ML. Wynik końcowy jest sumą ocen dwóch ekspertów i punktów dodatkowych, więc maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 30.

Zgodnie z regulaminem konkursu, środki przeznaczone na dotacje w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych to około 200 tysięcy złotych, co pozwoliło nam dofinansować 48 projektów.

Serdecznie gratulujemy organizacjom, które zdobyły dotację! Wkrótce wyślemy Państwu email z dalszymi informacjami, dotyczącymi procesu podpisywania umów i wypłacania dotacji. Życzymy powodzenia w  realizacji projektu!

Wyniki: