Wyniki I etapu oceny – Inicjatywy oddolne i Wsparcie grup samopomocowych 2017

Przedstawiamy Państwu listę rankingową, podsumowującą I etap oceny wniosków, które zostały złożone w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie 2017 w ramach ścieżki Inicjatywy oddolne oraz Wsparcie grup samopomocowych.

wyniki Inicjatywy Oddolne:

wyniki Wsparcie Grup Samopomocowych:

Na konkurs wpłynęło 317 wniosków na Inicjatywy oddolne oraz 15 na Wsparcie grup samopomocowych. Każdy wniosek oceniany był przez dwóch niezależnych ekspertów.

W ścieżce Inicjatywy oddolne można było uzyskać maksymalnie 27 punktów: 24 punkty z oceny fiszki oraz 3 dodatkowe punkty- przyznawano je projektom, które realizowanym na terenie gminy, gdzie dotychczas nie były realizowane projekty w ramach FIO-ML.

W ścieżce Wsparcie grup samopomocowych maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 23, z czego 21 punków za fiszkę oraz 2 punkty dodatkowe za realizację projektu na terenie gminy nieobjętej działaniami FIO-ML.

Wynik końcowy w obu ścieżkach jest średnią ocen dwóch ekspertów.

Zgodnie z regulaminem konkursu do drugiego etapu (prezentacja przed komisją) przechodzi około 200 projektów z najwyższą liczbą punktów. W ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” do drugiego etapu zakwalifikowane zostały projekty, które uzyskały minimum 15,5/27 punktów średniej oceny ekspertów (193 wnioski). W ramach ścieżki „Wsparcie grup samopomocowych” na komisje zapraszamy 11 projektodawców, które uzyskały co najmniej 11,5/23 punkty.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście!

Do drugiego etapu zakwalifikowały się łącznie 204 projekty. Wnioskodawcy tych projektów otrzymają od nas e-mail z dalszymi informacjami, dotyczącymi przebiegu konkursu. Każdy wnioskodawca zobowiązany będzie zapisać się do 12 kwietnia na wybraną Lokalną Komisję Oceniającą oraz przysłać do 18 kwietnia tabelę ze szczegółowym budżetem projektu.

TERMINY LOKALNEJ KOMISJI OCENIAJĄCEJ

  1. Grodzisk Mazowiecki – 21 kwietnia od g. 9:00 do g. 18.00
  2. Warszawa – 25 kwietnia od g. 9:00 do g. 18.00
  3. Siedlce – 26 kwietnia od g. 9:00 do g. 15.00
  4. Płock – 28 kwietnia od g. 9:00 do g. 13.15
  5. Ostrołęka – 8 maja od g. 9:00 do g. 16.30
  6. Radom I – 10 maja od g. 9:00 do g. 16:30
  7. Radom II – 11 maja od g. 9:00 do g. 16:30

Przypominamy, że przygotowując się do prezentacji, możecie skorzystać z pomocy , które znajdują się na stronie www.mazowszelokalnie.pl (poradnik, regulamin, kryteria oceny). W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, poprzez FB lub telefoniczny.

Raz jeszcze gratulujemy tym, którzy przeszli do drugiego etapu!