Wyniki konkursu 2020

W tym roku 269 wniosków wpłynęło na konkurs. Ponad ćwierć tysiąca osób opowiadało o swoich projektach w trakcie 13 komisji, które trwały blisko 60 godzin. W drugim etapie 21 ekspertów oceniło 134 projekty! Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za poświęcony czas, kreatywność i energię, jaką nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was wysłuchać i poczuć Waszą energię!

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Niestety środków nie wystarczyło dla wszystkich. W tym roku przeznaczyliśmy:

  • 215.555 zł na inicjatywy oddolne
  • 203.554 zł na rozwój organizacji
  • 17.050 zł na wsparcie grup samopomocowych

Na końcowy wynik składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia projektów do dofinansowania w pierwszej kolejności została sporządzona lista rankingowa projektów, które mają być realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie – zgodnie z regulaminem konkursu są one traktowane priorytetowo (tzw. białe plamy). Z tej listy pochodzi 25% projektów, które otrzymały dotację. Następnie dofinansowanie dostały kolejne najlepsze projekty, aż do wyczerpania alokacji finansowej.

W 2020 roku dofinansowaliśmy 91 projektów. Listy rankingowe dla poszczególnych ścieżek znajdują się poniżej:

UWAGA! W niektórych projektach przyznana kwota dofinansowania może różnić się od wnioskowanej kwoty, dlatego prosimy dokładnie sprawdzić wysokość otrzymanej dotacji.

Przy części dofinansowanych wniosków jest informacja: „Tak, pod warunkiem podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego”. Oznacza to, że jak tylko wszelkie formalności związane z podpisaniem umowy między Samorządem Województwa Mazowieckiego a operatorami zostaną zakończone, automatycznie te wnioski otrzymają zadeklarowane wsparcie. Sytuacja powinna się wyjaśnić do końca maja.

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy.

Raz jeszcze gratulujemy!

Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.