Wyniki I etapu konkursu Mazowsze Lokalnie 2021

W tym roku do konkursu Mazowsze Lokalnie wpłynęły 242 wnioski – 135 na Inicjatywy oddolne oraz 107 na Rozwój organizacji. Cieszymy się, że pomimo tego, że nabór odbywał się w wakacje, to mazowieckie organizacje i liderzy społeczni pamiętali o naszym konkursie.

Każdy wniosek został oceniony przez dwóch niezależnych ekspertów z grona 17 osób. Wynik końcowy jest średnią ocen obu ekspertów. W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 26 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Do drugiego etapu (prezentacja przed komisją) zakwalifikowało się łącznie 213 projektów.

Serdecznie gratulujemy!

Po zakończeniu oceny fiszek najpierw stworzona została lista rankingowa projektów, których miejscem realizacji jest jedna z gmin nieobjętych działaniami FIO–Mazowsze Lokalnie w latach 2014–2020 (tzw. białe plamy). W pierwszej kolejności do drugiego etapu zostały skierowane projekty z tej listy. Wszystkie pozostałe projekty trafiły na wspólną listę rankingową i o ich przejściu do drugiego etapu konkursu decydowała punktacja.

W ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” do drugiego etapu zakwalifikowało się 125 projektów. Natomiast ze ścieżki „Rozwój organizacji” na komisje zapraszamy 88 wnioskodawców.

Zgodnie z Regulaminem, projekty w ścieżce inicjatywy mogły otrzymać dodatkowe punkty strategiczne, w przypadku gdy:

1)grupa nieformalna/ organizacja przewiduje współpracę z istniejącym ciałem dialogu lub utworzenie nowego ciała dialogu (np. rada działalności pożytku publicznego, rada seniorów, młodzieżowa rada miasta itp.) na terenie swojej gminy/powiatu – 2 punkty,

2)grupa nieformalna/ organizacja przewiduje włączenie w planowane działania osoby reprezentujące mniejszości narodowe, etniczne oraz migrantów przybywających do Polski – 2 punkty.

Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji przyznanych punktów strategicznych podczas II etapu oceny – rozmowy przed komisją. Oznacza to, że przyznane punkty dodatkowe mogą zostać anulowane lub w przypadku innych projektów dodane.

Listy rankingowe:

Inicjatywy oddolne

Rozwój organizacji

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Wnioskodawcy otrzymają od nas e-mail z dalszymi informacjami dot. procesu oceny, które będą dostępne również na www. Każdy zakwalifikowany wnioskodawca zobowiązany będzie do zapisania się na jeden z kilku terminów komisji, które w tym roku odbędą się online.

Polecamy ponowną lekturę poradnika, aby odpowiednio przygotować się do prezentacji. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, poprzez FB lub telefoniczny.

W następnym artykule grupy projektowe, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, poznają dalsze szczegóły dotyczące udziału w komisjach konkursowych.

Raz jeszcze gratulujemy tym, którzy są w dalszym procesie oceny!

Konkurs jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.