Nazwa projektu: ROZWÓJ MŁODYCH ORGANIZACJI

Numer projektu: 3924/RO/2020

Realizator: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RĘBKOWIE 

Jesteśmy 12 osobowym kołem gospodyń wiejskich w Rębkowie. Nasze koło zostało powołane 17 października 2019r, wpis do KRKGW otrzymałyśmy 22 października 2019r. Zasoby kadrowe gwarantują poprawne wykonanie zadania, zarówno dokonanie zakupów niezbędnych do przeprowadzenia remontu, poprowadzenia remontu jak i organizacji spotkań. Posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności . Dodatkowym atutem są: duża kreatywność, możliwości i chęci do pracy. KGW w Rębkowie ma 12 członków o różnych specjalnościach: – dwie osoby – księgowa – jedna osoba po kursie księgowości, informatycznym oraz handlowym – jedna osoba po kursie podstawowym strażackim oraz pierwszej pomocy – jedna osoba – krawcowa – jedna osoba- rolnik wiejskiego gospodarstwa domowego – jedna osoba- technik hotelarstwa, kurs księgowości oraz informatyczny. Przewodnicząca rady Sołeckiej Rębkowa – jedna osoba- kurs specjalista do spraw wizażu, stylizacji i projektowania ubioru, kurs handlowiec Internetowy, szkolenie e-handlowiec, kurs komputerowy – jedna osoba – ekonomista organizacji i techniki handlu, kurs języka niemieckiego biznesowego – jedna osoba- seniorka z wieloletnim doświadczeniem (była radna Rębkowa, była przewodnicząca Rady sołeckiej Rębków, były kierownik kursów aplikantów administracyjnych, była przewodnicząca Społecznego komitetu budowy gazociągu w Rębkowie. Zasoby rzeczowe: Koło gospodyń wiejskich w Rębkowie posiada oświadczenie od wójta gminy Garwolin, że użycza lokal w Rębkowie, przy ulicy starowiejskiej 39 na potrzeby działalności statutowych KGW w Rębkowie. Jest to duże pomieszczenie z sanitariatami. Zasoby rzeczowe koła gospodyń wiejskich w Rębkowie to: namiot, garnki oraz warnik. Jeśli chodzi o wyposażenie gastronomiczne (naczynia) korzystamy grzecznościowo z naczyń udostępnianych przez OSP w Rębkowie i/lub przynosimy swoje z domów. Zasoby finansowe: KGW w Rębkowie nie posiada środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Utrzymuje się ze składek członkowskich i i pozyskanych środków zewnętrznych (m.in. ARiMR). Koło gospodyń wiejskich otrzymało dotację w wysokości 3 000,00 zł ( decyzja o przyznaniu nr Bp120.8321.000087.2019/KGW z dnia 28.10.2019 r. z ARiMR. Przyznana dotacja została wydatkowana na namiot, garnki i warnik. Dotacja została rozliczona prawidłowo. Informacja o przyjęciu sprawozdania z dnia 23.01.2020 r. Niewystarczająca oferta kulturalna, społeczna dla mieszkańców Rębkowa i okolic, spowodowała że chciałybyśmy organizować spotkania mieszkańców naszej miejscowości i okolic, aby móc wspólnie spędzać czas, łączyć pokolenia oraz integrować się. Głównym obszarem działania koła jest Rębków i najbliższe okolice. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkujące miejscowość Rębków i okolice. Wszyscy członkowie KGW w Rębkowie – 12 osób i osoby z gminy Garwolin. Szacuje się, że w wydarzeniach planowanych w 2020r weźmie udział co najmniej 50 uczestników w każdym wydarzeniu. Co łącznie daje co najmniej 200 uczestników. Będą to: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.