Warsztat Kompetencji Liderów Zmian

Zapraszamy na dwudniowy zjazd lokalnych liderów zmian, będących realizatorami mikroprojektów w 2020 r., który odbędzie się dniach 21-22 września 2020 r. w Serpelicach (Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „Urocza”,  Serpelice 123, 08-220 Sarnaki).

Celem zjazdu jest podniesienie kompetencji w obszarze diagnozy zasobów lokalnych i tworzenia współpracy na poziomie lokalnym, ale również wymiana doświadczeń i bliższe poznanie się realizatorów mikroprojektów. Ważnym elementem warsztatu będzie integracja realizatorów mikroprojektów i tworzenie sieci na terenie Mazowsza podmiotów/grup, zajmujących się rozwojem lokalnym.

Więcej na temat zjazdu przeczytacie w naszych wydarzeniach na stronie:

ZJAZD

Są jeszcze wolne miejsca!  Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: biuro@krzesk.pl. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 606 515 555.