Nazwa projektu: SPOTKANIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Numer projektu: 2432/GN/2017

Naszym celem jest zwiększenie zaangażowania naszych mieszkańców gminy Gózd w działania lokalne poprzez organizowanie i promowanie regionalnych tradycji kulturowych i propagowanie zdrowego odżywiania. Nasza gmina do tej pory nie brała udziału w takim projekcie i nie odbywały się u nas tego typu działania. Realizując projekt będziemy podtrzymywać i upowszechniać tradycje naszej ziemi gozdowskiej: 1. organizować i przedstawiać sposoby wykonania naszych tradycyjnych, zapomnianych potraw w połączeniu z wdrażaniem zdrowych nawyków żywieniowych na warsztatach, 2. organizować edukację zdrowotną na spotkaniach z dietetykiem, lekarzem, 3. spotkanie z MasterChefem, który pokaże nam miłość do zdrowego gotowania, 4. nagrywanie i opracowanie z osobami śpiewającymi dawne przyśpiewki i zwyczaje ludowe, 5. warsztaty nauki młodego pokolenia dawnych przyśpiewek i zwyczajów ludowych, 6. rekonstrukcja wesela regionalnego połączona z degustacją wytworzonych potraw. Nasz pomysł jest nie typowy, ponieważ do tej pory tego typu działania nie były prowadzone w naszej gminie, a przedstawienie zwyczajów wpłynie na propagowanie wiedzy o tradycjach naszego regionu.