Nazwa projektu: Rowerem przez Gminę Młodzieszyn – Aktywność dla każdego i w każdym wieku

Numer projektu: 2772/GN/2017

Celem naszego projektu jest aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Młodzieszyn poprzez organizację rajdów rowerowych i pikników. Gmina Młodzieszyn położona jest w malowniczym krajobrazie nadwiślańskim i nadbzurzańskim. Do odwiedzania tych okolic zachęcają wspaniałe tereny umożliwiające rekreację i wypoczynek w lesie i nad wodą. Chcemy zorganizować cykl rajdów rowerowych aby popularyzować turystykę rowerową w naszym regionie oraz zintegrować mieszkańców okolicznych miejscowości. Rajdy rowerowe po najpiękniejszych zakątkach przyczynią się do lepszego poznania walorów przyrodniczych i kulturowych naszej okolicy. Trasy rajdów zaplanujemy do różnych miejsc. Odwiedzimy też osoby samotne, przebywające w położonym w naszej gminie Domu Pomocy Społecznej. W ten sposób chcemy włączyć w nasze działania przebywające w tym domu osoby starsze, chore i wyizolowane społecznie. Namacalnym rezultatem naszego projektu będzie opracowanie tras rowerowych z krótkim opisem. Planujemy zakupienie grilla ogrodowego oraz namiotu plenerowego. Wyposażenie to pozwoli nam na zorganizowanie zaplanowanych w projekcie pikników w dowolnym miejscu, niezależnie od warunków atmosferycznych. W ramach projektu, poza rajdami chcemy zorganizować dwa pikniki: jeden w czerwcu a drugi we wrześniu. Część osób dojedzie na te pikniki rowerami według wcześniej opracowanych tras. Ci którzy nie będą mogli ze względów zdrowotnych wsiąść na rower będą oczekiwać na pikniku. Na pierwszym pikniku w czerwcu zorganizujemy konkurs na najlepsze wypieki. Nasi mieszkańcy będą mogli pochwalić się swoimi wypiekami, a wiemy, że potrafią piec wspaniałe ciasta. Jedną z atrakcji imprezy będzie wspólne wykonanie przez mieszkańców korali z modeliny i ozdób z masy porcelanowej. Zaprosimy też osoby z naszej okolicy, które wykonują własnoręcznie ozdoby na różne okazje, aby zaprezentowały swoje wyroby. Będzie to dla nich okazja do pokazania swoich wyrobów na większym forum. Na piknik we wrześniu zaprosimy mieszkańców, którzy opowiedzą o historii Młodzieszyna i o Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939r. W okolicznych lasach znajdują się cmentarze upamiętniające minione dni. Jedna z tras rowerowych będzie przebiegała do tych miejsc. Zorganizujemy konkurs wiedzy historycznej o tych wydarzeniach. Chcemy też zorganizować konkurs fotograficzny – „Najpiękniejsze miejsca w mojej gminie”. Pokaz nadesłanych i nagrodzonych fotografii zostanie zaprezentowany na pikniku. Do udziału w rajdach i piknikach zaprosimy wszystkich mieszkańców: dzieci, młodzież i dorosłych. Nasz pomysł jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszej gminy, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas, integrować się rodzinnie poprzez taką formę wypoczynku i rekreacji. Chcemy również pamiętać o osobach starszych i zacieśniać więzi między pokoleniami – pokazywać młodym ludziom, że o starszych trzeba dbać i pamiętać. Oryginalność pomysłu polega na tym, że łączy on w sobie: dbałość o zdrowie w każdej grupie wiekowej, integruje i aktywizuje mieszkańców. Pokazuje również starszym ludziom, że są dla nas ważni. A młodzież uczy szacunku dla seniorów.