Nazwa projektu: Renowacja zabytku w miejscowości Ujrzanów

Numer projektu: 3951/GN_NGO/2020

Realizator: Działacze na rzecz Historii Ujrzanowa

Co chcecie zrobić?

Priorytetowym celem naszej grupy jest ocalenie zabytku historycznego z 1907r.. Jest to przydrożna kapliczka (wizytówka naszej miejscowości) która wymaga dużej renowacji. Jest to budynek bardzo ważny dla lokalnej społeczności, która chętnie zaangażuje się w jego odnowienie. Jest to kapliczna domkowa, murowana z oszklonymi drzwiami wejściowymi, nakryta dwuspadowym daszkiem. Stanowi ona zabytek jeden z nielicznych tego rodzaju w okolicy. Renowacji wymaga elewacja, która pęka i zarasta mchem, niszczy nasz zabytek. Okna i drzwi są nieszczelne, we wnętrzu znajduje się wilgoć która działa destrukcyjnie na ten budynek. Wielu mieszkańców zadeklarowało swoją pomoc w pracach fizycznych przy remoncie. Wszystkie czynności nie wymagające specjalistycznych prac budowlanych będą wykonane przez wolontariuszy. Budynek od wielu lat ulega zniszczeniu. Bez naszej pomocy mieszkańcy stracą świadka swojej ponad stuletniej historii. Poprzez zadanie chcielibyśmy wymienić drzwi, okna, oraz odnowić elewację budynku (która jest zagrzybiona i zapleśniała, odpada tynk), pomalować wewnątrz i na zewnątrz. Ogólnie odnowić tak aby nie uległa rozpadowi.

Dlaczego chcecie to zrobić?

Chcemy uratować wspólnymi siłami część historii naszej miejscowości. Wielu mieszkańców codziennie kilkakrotnie mija ten budynek, patrząc z żalem na jego stan. Podczas rozmów wielokrotnie wspominana jest potrzeba renowacji kapliczki, oraz chęci do działania i deklaracje pomocy. Jesteśmy pewni, że wzmocni to więzi pomiędzy mieszkańcami. Poprzez realizację zadania chcemy wzbudzić odpowiedzialność za wspólne dobro, szacunek do przeszłości i historii. Budynek ma również bardzo duże znaczenie dla osób starszych naszej miejscowości, stanowił częste miejsce ich spotkań. W pracę chcemy również zaangażować dzieci i młodzież, tym samym przybliżając im istotną część historii wsi oraz możliwości wspólnego działania.

Dla kogo i z kim planujecie działać?

Obecnie mamy deklarację działającego w naszej miejscowości stowarzyszenia Orzanka, które dołączy się do naszej inicjatywy, oferując swoją pomoc. PARTNERZY: Otrzymaliśmy deklarację miejscowej firmy, która pomoże nam w przedsięwzięciu poprzez wypożyczenie niezbędnych narzędzi i przekazanie drobnych materiałów. Do realizacji tego projektu pragniemy zaangażować około 5-ciu mieszkańców w formie wolontariatu którzy wykonają wszystkie prace remontowe poza stolarką okienną i drzwiową. Odbiorcami naszych działań będą mieszkańcy wsi Ujrzanów oraz Gminy Siedlce, którzy bardzo często wybierają się w nasze rejony na wycieczki rowerowe.