Nazwa projektu: Pod altanką

Numer projektu: 3172/GN/2018

Chcemy własnymi rękami (z pomocą licznych przyjaciół) wybudować altanę, w której byłby stół i ławeczki. Zagospodarujemy również teren wokół nowej altanki: kostka, nowa zieleń, kwiaty. Do realizacji projektu zaangażujemy mieszkańców wsi: Szydłówka, Klimy, Dawidy, Bejdy oraz Ochotniczą Straż Pożarną z Szydłówki, Klim oraz Bejd. Przy budowie altany pomogą sołtysi wymienionych wsi, którzy zajmą się kupnem oraz transportem drewna. Ponadto rodzice wraz z dziećmi zakupią trawę do posiania, kwiaty, które będą rosły wokół altany. Babcie, a ich jest sporo w naszej społeczności zaoferowały swoja pomoc przy sadzeniu kwiatów, trawy oraz pielęgnacji terenu przy altanie. Chcemy również pozyskać sponsorów wśród lokalnych firm, którzy wsparliby zakup trawy, kwiatów i kostki brukowej. Dzięki naszemu przedsięwzięciu altana stanie się takim miejscem, w którym będą mogli spotykać się dzieci, rodzice i dorośli każdego dnia i o każdej porze. Ponadto zła pogoda nie będzie przeszkodą. Praca nad tym projektem zjednoczy okoliczne wsie, które nie miały okazji pracować razem. Przede wszystkim zaś zrealizujemy pierwszy tego typu projekt społeczny, do którego nas zachęcono podczas spotkania inspirującego w Szydłówce. Dotąd w naszej gminie naprawdę nigdy nie było tego typu inicjatyw. Brakuje nam doświadczenia i wiary w siebie. Ten projekt mógłby nas bardzo zachęcić do innych, podobnych działań.