Konsultacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Nie wiesz jak wypełnić sprawozdanie z realizacji projektu? Potrzebujesz wsparcia w działalności swojej organizacji? Szukasz dodatkowych funduszy na działania? Zgłoś się do nas. Pomożemy Ci.

Zapraszamy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i osoby aktywne społecznie a w szczególności wnioskodawców i realizatorów projektów w ramach „FIO – Mazowsze Lokalnie” do uczestnictwa w konsultacjach. Nasi eksperci, pełniący funkcję ambasadorów projektu, pomogą wam, podzielą się swoim doświadczeniem, pokażą najlepsze rozwiązania. – Wspólne rozmowy i wymiana doświadczeń owocują efektywnymi działaniami i ciekawymi pomysłami – zachęca do korzystania z darmowych spotkań Ewa Bartczak ze Stowarzyszenia Europa i My. – Wiedza zdobyta podczas konsultacji pomoże rozwiązać problemy, które czasami napotykane są w trakcie realizacji projektów, a także może pomóc w przygotowaniu nowych projektów w przyszłości – dodaje.

Ambasadorami programu FIO-Mazowsze Lokalnie są Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych. Jednym słowem organizacje i ich pracownicy, którzy mają duże doświadczenia i chętnie pomogą młodym organizacją i miej doświadczonym grupom nieformalnym.

W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in:

  • Jak rozliczyć budżet projektu i przygotować sprawozdanie końcowe projektu dofinansowanego z FIO-Mazowsze Lokalnie i nie tylko.
  • Jak pozyskać fundusze na dalszą działalność.
  • Czego potrzeba naszej społeczności oraz jak je zachęcać i pobudzać do działań
  • Jak współpracować z samorządem, biznesem, mediami i wolontariatem.
  • Jaki typ organizacji jest lepszy (stowarzyszenie, fundacja czy kooperatywa) i jak prowadzić w niej księgowość.

Cykl konsultacji organizowany jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja daje mieszkańcom możliwość włączenia się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Obecnie na terenie województwa mazowieckiego realizowanych jest ponad 150 projektów. Największą grupę stanowią projekty ze ścieżki inicjatywy oddolne. Mają one na celu inicjowanie wspólnych przedsięwzięcia na rzecz dobra wspólnego w lokalnych społecznościach.  Pozostałe projekty to działania na rzecz rozwoju młodych organizacji i wsparcia grup samopomocowych. W tym roku operatorzy programu, tj. Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS i Stowarzyszenie Europa i My ocenili blisko 500 wniosków i w konsekwencji wsparli najlepsze z nich kwotą  675 tyś zł. a w ciągu minionych trzech lat na realizacje wniosków przekazali pond 2,1 mln złotych.

Więcej na temat projektów nożna przeczytać na naszej stronie: www.mazowszelokalnie.pl/projekty/ lub Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

Wszystkich chętnych, którzy chcą skorzystać z konsultacji prosimy o wypełnienie ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie: ankieta

lub kontakt bezpośredni  z panią Ewa Bartczak tel. 725 022 233; email: bartczak@europaimy.org

Działania dofinansowane w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.