DZIEŃ PIECENIOKA W PODKOŃCACH

3 października 2015 r. w Podkońcach odbyła się uroczystość – podsumowanie projektu „Podkończanie – Podkończakom, gościom i rodakom” pod hasłem „Dzień piecenioka”. Projekt realizowany był przez Grupę Nieformalną Podkończanie. Celem projektu była poprawa wizerunku centrum wsi (terenu przy Świetlicy Wiejskiej), stworzenie zielonej ostoi dla mieszkańców i gości oraz zintegrowanie społeczności lokalnej poprzez wspólną pracę społeczną.

Podczas spotkania odbył się krótki występ artystyczny „Graj w zielone” z udziałem młodzieży z Podkońc. Podczas tego przedstawienia wolontariusze rozdali wszystkim uczestnikom „zieloną wizytówkę” Podkońc. Występ przygotowała pani Krystyna Wójtowicz – dyrektor Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie.

Po oficjalnej części wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy – konkursów ziemniaczanych (m.in. slalomu ziemniaczanego, rzutu ziemniakiem do celu, przerzucania stonki-ziemniaka do sąsiada). Po zawodach przyszła pora na grochówkę oraz tytułowego piecenioka a także integracyjnego grilla.

Pani Mariola Kruk – koordynator projektu krótko podsumowała działania:

-W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty aranżacji ogrodów – mówiła – konkurs plastyczny „Zielona ostoja Podkońc”, zbiórka fotografii i wspomnień o ogródkach, wycieczka rowerowa do Arboretum do Marcul, wymiana ogrodzenia, utwardzony został wjazd, odnowiony przystanek autobusowy oraz bramy wjazdowe. No i najważniejsze, nasza wizytówka Podkońc, zielona ostoja, ogród”.

Ponadto za pieniądze z dotacji zakupiono materiały na ławki ogrodowe, grill, materiały do nasadzeń, antyramy na wystawę fotografii, tablicę informacyjną oraz część produktów na uroczystość podsumowania projektu.

Wsparcie finansowe wyniosło 5000 zł, natomiast wkład własny osiągnął prawie 12000 zł. Od 1 czerwca do ostatnich chwil mieszkańcy ciężko pracowali. Bez względu na wiek, porę dnia, nocy i dzień tygodnia. Nie szczędzili również swoich maszyn, urządzeń i różnych materiałów potrzebnych do pracy. Efekty pracy można zobaczyć na zdjęciach.