AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

Konkurs Opowiedz o swoim projekcje 2017

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

OBEJRZYJ NASZE WEBINARIA

JAK OTRZYMAĆ MIKRODOTACJĘ?

 • Przeczytaj Regulamin i Poradnik

  Sprawdź czy Twoja organizacja może otrzymać mikrodotację, a Twój pomysł na projekt mieści się w naszym konkursie!

 • Skorzystaj z pomocy!

  Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, problemy lub pytania – skorzystaj z pomocy Ambasadorów Mazowsze Lokalnie lub infolinii – nie obawiaj się pytać – jesteśmy po to aby Ci pomóc!

 • Przygotuj projekt!

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł prawidłowo opisać – określić nie tylko przedmiot działania, ale i oczekiwane rezultaty, harmonogram, czy budżet całego przedsięwzięcia. Zajrzyj do Poradnika.

 • Wypełnij fiszkę on-line

  Aby złożyć wniosek w konkursie musisz swój pomysł opisać w generatorze wniosków na dwóch stronach A4 oraz podać wartość mikrodotacji o którą się ubiegasz.

 • Złóż wniosek!

  Przygotowany projekt wpisz w generator wniosków. Zostaw sobie bezpieczny czas na sprawdzenia wszystkiego. Nie wymagamy drukowania wniosku, podpisów ani ŻADNYCH załączników. Wystarczy jedno kliknięcie!

 • Oczekuj na wyniki I etapu...

  Pierwszy etap to ocena fiszek projektowych – wybierzemy najlepsze pomysły! Ocena realizowana jest z użyciem karty oceny merytorycznej. Każdy wniosek zostanie oceniony przez dwóch ekspertów.

  Kartę oceny fiszki znajdziesz Tu.

 • Przygotuj prezentację!

  Jeśli Twój pomysł znajdzie się na liście projektów, które przeszły do II Etapu – przygotuj szczegółowy budżet swoich działań oraz zapisz się na jeden z terminów spotkań z Komisją Oceniającą.

 • Przedstaw swój pomysł przed Komisją

  Komisje Oceniające działać będą w przynajmniej 5 lokalizacjach lub odbędą się online od 16 do 27 maja 2022 r. Prezentacja przed Komisją może mieć dowolną formę, ale musi jej dokonać Realizator projektu. Także młode NGO ubiegając się o środki na rozwój w tym roku stają przed komisją.

 • Wybór projektów

  Komisje Oceniające wybiorą najlepsze projekty i rekomendują je do dofinansowania – z każdej lokalizacji będzie to 25% najlepszych projektów, dodatkowo pozostałe projekty ułożone zostaną na liście rankingowej z wszystkich lokalizacji.

 • Umowa i wypłata środków

  Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, podpiszemy umowy z wybranymi organizacjami i wypłacimy 100% przyznanych środków z góry. Nie wymagamy żadnych zabezpieczeń.

  Działania mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2022 r.

 • Zrealizuj swój pomysł

  W trakcie realizacji twojego pomysłu – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania, skontaktuj się z nami. Lepiej wątpliwości rozstrzygać na tym etapie, niż przy rozliczeniu…

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Obywatelskie grupy nieformalne

Wsparcie dla grup nieformalnych – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt.

Samopomocowe grupy nieformalne

Wsparcie samopomocowych grup nieformalnych – aktywne działanie skierowane na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

JAKIE DZIAŁANIA FINANSUJEMY?

Rozwój organizacji

Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju.

LICZBY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM
2014 – 2021

1023

Liczba dofinansowanych projektów w latach 2014-2021

4000

Liczba dotychczas złożonych wniosków (fiszek).

4,4 mln zł

Wartość przekazanych mikrodotacji, nie licząc wkładu własnego realizatorów

PROJEKTY FIO MAZOWSZE LOKALNIE

Operatorzy Mazowsze Lokalnie

 

Partnerzy i sponsorzy

 

Program „Mazowsze Lokalnie”  współfinansowany jest prze Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji zadania publicznego.