Rejestracja na komisje

2 kwietnia ruszyła rejestracja na lokalne komisje oceniające. Na komisjach Wnioskodawcy tegorocznego konkursu w ramach ścieżek „rozwój organizacji” „inicjatywy oddolne” i „wsparcie grup samopomocowych” prezentować będą swoje projekty. Poniżej podajemy terminy i miejsca poszczególnych komisji. Należy kliknąć w przycisk z preferowanym terminem. Zostaną Państwo wtedy przekierowani do rejestracji.

UWAGA!

  • Zapisując się, należy podać numer projektu i wybrać godzinę (nie podajemy imion i nazwisk). O dokładnym terminie (godzina) decyduje kolejność zgłoszeń!!! Operator nie ma możliwości zamiany przypisanych godzin/dni, ponieważ wszyscy realizatorzy zapisują się na konkretne dni i godziny samodzielnie.
  • Nieobecność na prezentacji (zamierzona, z przyczyn losowych, siły wyższej, itp.) będzie skutkowała automatycznym przyznaniem 0 punktów na ocenie w drugim etapie. Ostateczna ocena danego projektu jest sumą punktów z I i II etapu oceny.
  • Na jeden przedział czasowy (15 minut) zapisywany jest jeden projekt. Prezentacja projektu obejmuje 5 minut wystąpienia + 5 minut na pytania komisji.

Przed prezentacją zobowiązani są Państwo uzupełnić w generatorze szczegółowy kosztorys projektu. Aby to zrobić należy kliknąć w ten link: https://generator.mazowszelokalnie.pl/login,a następnie wpisać  login i hasło, które zostały przesłane mailem do wszystkich wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu. Po zalogowaniu się do generatora należy kliknąć  zakładkę Umowa > Dane do umowy > Edytuj umowę (niebieski przycisk po lewej stronie). Budżet znajduje się na samym dole. Proszę pamiętać, żeby co jakiś czas zapisywać kopię tymczasową, aby nie utracić wprowadzonych danych. Gdy uzupełnią Państwo budżet w całości, należy powiadomić o tym biuro projektu, dzwoniąc lub wysyłając maila (kontakt podany poniżej).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z procesem rejestracji, zachęcamy do kontaktu z biurem projektu.

E-MAIL: kontakt@mazowszelokalnie.pl

TELEFON: 22 450 98 72