Zapraszamy na seminarium w Ostrołęce

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Długosiodle prowadzone przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego, makowskiego na seminarium dotyczące możliwości pozyskania przez organizacje pozarządowe środków w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz źródła wkładów własnych do projektów, które odbędzie się w dniu 23 października 2015r., w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Wojewódzkim – Delegatura w Ostrołęce przy ul. Gorbatowa 15, sala konferencyjna nr 66 C.

Program:

10.00 – 10.15

Wprowadzenie do seminarium

10.15 – 11.45

Programy krajowe, regionalne i europejskie finansowane ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – rodzaje i typy projektów

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30     

Zasady aplikowania o środki w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

– sposoby i źródła pozyskania środków na wkłady własne do projektów (w tym we współpracy z samorządem)

13.30 – 14.30

Zasady aplikowania o dotacje do FIO oraz mikro dotacje do Programu „FIO – Mazowsze Lokalnie”

 

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 21.10.2015 r. pod nr tel. 29 742 23 93 lub na adres mailowy: cop@tradycyjnienowoczesni.pl.

Seminarium organizowane jest w ramach Projektu:

 „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, które wygrały konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i pełnią rolę Operatora regionalnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom