Wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie 2022

Inicjatywa „Altanka Integracyjna w Zalesicach realizowana przez grupę o nazwie Zalesice! Do dzieła! przy wsparciu lokalnego OSP to projekt z najwyższą liczbą punktów w ścieżce Inicjatywy oddolne. Z kolei w ścieżce Rozwój organizacji na pierwszym miejscu znalazł się projekt „Szczęśliwe dziecko i rodzina – przyszłością narodu” zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Skarb Serca”.

Łącznie mikrodotację do 6000 zł otrzyma 121 projektów.

W 2022 roku do konkursu wpłynęły 343 wnioski w ramach obu ścieżek. Z czego do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 183 projekty. Ich przedstawiciele spotkali się z ekspertami podczas Komisji Oceniających. Komisje odbywały się w tym roku zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce). W ciągu 11 dni odbyło się 21 komisji, w których udział wzięło 28 ekspertów i ponad 300 osób reprezentujących łącznie 178 wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, kreatywność i energię, którą nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać!

W tegorocznym konkursie można było uzyskać punkty strategiczne za projekty integrujące i angażujące w działania lokalne imigrantów i uchodźców oraz za projekty ekologiczne. Za pierwsze kryterium dodatkowe punkty otrzymały 24 projekty, a za drugie – 32. W tym jest 6 projektów, które dostały punkty strategiczne za oba kryteria. Cieszymy się, że wnioskodawcy zdecydowali się uwzględnić w swoich projektach te ważne tematy.

Zgodnie z regulaminem na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia najlepszych projektów wyodrębnione zostały projekty, które będą realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie. Powinno to być minimum 25% projektów, które otrzymają dotację, jednak z uwagi, że nie wszystkie projekty z tzw. białych plam zdobyły minimum 50% maksymalnej liczby punktów, rekomendowanych do dofinansowania jest mniej. W dalszej kolejności na liście dofinansowanych znajdują się najwyżej ocenione projekty – aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście!

W tym roku na mikrodotację przeznaczyliśmy łącznie: 692082.99 zł.

Wśród 121 dofinansowanych projektów znalazły się:

  • 51 projekty w ścieżce Rozwój organizacji
  • 70 projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy oraz żeby ustalić zmiany w tych projektach, w których decyzją Operatora zgodnie z zaleceniami komisji budżety zostały zmniejszone.

Listy rankingowe:

Rozwój organizacji

Inicjatywy oddolne

Mazowsze Lokalnie to program realizowany przez cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Europa  i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy. Konkurs dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO a także przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.