Zdjęcie radosnej dziewczynki

Wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie 2021

Inicjatywa Budowa boiska w miejscowości Sośninka realizowana przez mieszkańców przy wsparciu Stowarzyszenia Centrum Integracyjno-Animacyjne z Łaskarzewa oraz Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich Domanice i okolice to dwa projekty z największą liczbą punktów tegorocznego konkursu Mazowsze Lokalnie. Łącznie mikrodotację do 6000 zł otrzyma 168 projektów.

W 2021 roku wpłynęły 242 wnioski w ramach dwóch ścieżek. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 213 projektów.  Przedstawiciele większości z nich spotkali się z ekspertami podczas Komisji Oceniających.  W tym roku z uwagi na ograniczony czas oraz potrzebę zachowania maksimum bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, komisje odbyły się w formie zdalnej (online). W ciągu 7 dni odbyło się 20 komisji, w których udział wzięło 30 ekspertów i ponad 300 osób reprezentujących łącznie 200 wnioskodawców.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  za poświęcony czas, kreatywność i energię, którą nam przekazaliście. Cieszymy się, że mogliśmy Was spotkać!

Zgodnie z regulaminem na końcowy wynik punktowy składa się suma punktów z pierwszego i drugiego etapu konkursu. W celu wyłonienia najlepszych projektów wyodrębnione zostały projekty, które będą realizowane w gminach nieobjętych dotychczas działaniami programu Mazowsze Lokalnie. Powinno to być minimum 25% projektów, które otrzymają dotację, jednak z uwagi, że nie wszystkie projekty z tzw. białych plam zdobyły minimum 50% maksymalnej liczby punktów, rekomendowanych do dofinansowania jest mniej.

W dalszej kolejności na liście dofinansowanych znajdują się najwyżej ocenione projekty – aż do wyczerpania alokacji finansowej.

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście! Niestety środków nie wystarczyło dla wszystkich. W tym roku na mikrodotację przeznaczyliśmy łącznie: 919.500 zł

Wśród 168 dofinansowanych w tym roku  projektów znalazły się:

74 projekty w ścieżce Rozwój organizacji

94 projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne

Wkrótce będziemy się z Państwem kontaktować, aby poinformować o procedurach związanych z podpisaniem umowy oraz żeby ustalić zmiany w tych projektach, w których decyzją Operatora zgodnie z zaleceniami komisji budżety zostały zmniejszone.

Wyniki Inicjatywy oddolne

Wyniki Rozwój organizacji

Raz jeszcze gratulujemy!

Mazowsze Lokalnie to program realizowany przez cztery organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Europa  i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy.