Wydłużony termin składania wniosków

Drodzy przyszli Realizatorzy,

został wydłużony termin składania wniosków na ścieżkę inicjatywy oddolne oraz wsparcie grup samopomocowych do 26 lutego 2016 r.

Poniżej harmonogram Konkursu 2016:

INICJATYWY ODDOLNE i WSPARCIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH
Nabór fiszek od 5 do 26 lutego 2016 roku
Wyniki pierwszego etapu oceny  14 marca 2016 roku
Umawianie terminów spotkań z komisją konkursową i przesyłanie budżetów od 14 do 24 marca 2016 roku
Spotkania komisji w terenie 30 marca – 12 kwietnia 2016 roku
Wyniki konkursu 15 kwietnia 2016 roku
Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy 0d 15 kwietnia 2016
Realizacja projektów  od 15 kwietnia do 30 września 2016 roku
ROZWÓJ ORGANIZACJI
Nabór fiszek od 7 do 28 marca 2016 roku
Wyniki konkursu 22 kwietnia 2016 roku
Podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy  od 25 kwietnia do 16 maja 2016 roku