Spotkanie Ambasadorów FIO – Mazowsze Lokalnie

9 lipca 2014 w siedzibie Fundacji Fundusz Współpracy miało miejsce spotkanie partnerów „FIO-Mazowsze Lokalnie” z Ambasadorami programu. Pomimo roboczego charakteru, spotkanie było także nieformalną inauguracją projektu, w ramach którego w ciągu najbliższych 2 lat zostanie rozdystrybuowane ponad 2,1 mln złotych w mikrodotacjach dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych z województwa mazowieckiego.

Uruchamiając program mikrodotacji, chcielibyśmy wesprzeć podmioty, które są najbliżej lokalnych społeczności i ich problemów. Zależy nam na tym, aby pieniądze w rzeczywisty sposób przyczyniały się do zmiany społecznej a także do rozwoju samych organizacji. – mówi Jacek Ostrowski z Fundacji Fundusz Współpracy, lidera projektu. – Aby precyzyjnie dotrzeć do grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych, działających na terenie całego województwa mazowieckiego, powołaliśmy instytucję Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie – dodaje.

Zadaniem Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie będzie przede wszystkim:

  • funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
  • czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
  • aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
  • ocena merytoryczna wniosków,
  • udział w ewaluacji Programu.

– W gronie Ambasadorów FIO znalazły się osoby, które swoimi działaniami, doświadczeniem i wiedzą wypracowały sobie autorytet wśród społeczności lokalnych i dzięki temu w naturalny sposób mogą zachęcać swoje otoczenie do wzięcia udziału w naszym programie – wyjaśnia Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My, partner projektu. – To blisko 40 organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, bibliotek i ośrodków pomocy społecznej z terenu całego Mazowsza, które będą wspólnie z nami realizować zaplanowane działania – dodaje.