Seminarium „Rola partnerstw w budowaniu zasobów lokalnych”

W ramach modułu szkoleniowego Programu FIO-Mazowsze Lokalnie  zapraszamy przedstawicieli małych organizacji pozarządowych oraz liderów lokalnych, działających na terenie subregionu siedleckiego na seminarium pt. „Rola partnerstw w budowaniu zasobów lokalnych”. Seminarium odbędzie się 14 listopada (piątek) w godzinach 14.00 – 18.00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Chopina 10.

W ramach seminarium dowiecie się Państwo m.in.:
– jak identyfikować zasoby lokalne i jak je budować?
– jak budować partnerstwa lokalne?
– jakie korzyści mogą odnosić organizacje i samorząd ze współpracy?
– jak ustrzec się błędów przy współpracy i kłopotów z rozliczeniem dotacji?

Prowadzenie: Hubert Pasiak, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, Kierownik i animator Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach. Specjalizuje się w relacjach administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Członek Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II Kadencji. Uczestniczył w powstaniu kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na obszarze subregionu siedleckiego, z większością których stale współpracuje.

Seminarium organizowane jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS wspólnie z LGD Ziemi Siedleckiej oraz Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

Organizator zapewnia poczęstunek i materiały. Po spotkaniu odbędą się indywidualne konsultacje nt. możliwości pozyskiwania środków z FIO oraz kłopotów z rozliczeniem dotacji.

ZGŁOSZENIA – na adres biuro@lgdsiedlce.pl lub na tel. 696 565 333 do 12 listopada – z podaniem imienia i nazwiska, nazwy organizacji i telefonu oraz e-maila kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona.