Przedłużenie terminu naboru

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone przez rząd ograniczenia dot. poruszania się, przesuwamy termin składania wniosków.

Mamy świadomość, że obecnie o wiele trudniej jest opracować pomysł a przede wszystkim go przedyskutować i skonsultować w grupie, dlatego nowy termin składania fiszek to 7 kwietnia 2020 roku godz. 12:00.

Dodatkowo wprowadzamy możliwość przeprowadzenia drugiego etapu oceny w formie telekonferencji, rozmowy telefonicznej lub całkowitej rezygnacji z niej i wyboru projektów jedynie na podstawie oceny ekspertów w pierwszym etapie.

Biorąc po uwagę, że stan obecny z różnym natężeniem może się przedłużać i trwać także po wakacjach, zachęcamy do tego, aby planując projekty brać to pod uwagę i konstruować pomysły i działania w taki sposób, aby okazały się przydatne w społecznościach lokalnych w tak trudnym czasie.

Na stronie do pobrania jest dostępny nowy regulamin z uwzględnieniem nowych dat oraz z nowymi zasadami oceny również związanymi z panującą sytuacją.

Powodzenia i zdrowia wszystkim życzymy.