Konkurs Opowiedz o swoim projekcje 2017

Konkurs „Opowiedz o swoim projekcie”

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie Opowiedz o swoim projekcie”. Konkurs adresowany jest do wszystkich beneficjentów realizujących projekty (w ścieżce „inicjatywy oddolne”, „rozwój organizacji” oraz „wsparcie grup samopomocowych”) w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  – Mazowsze Lokalnie” w 2017 roku.

Na konkurs można nadsyłać prace w następujących kategoriach:

Materiały promocyjne: do tej kategorii można zgłaszać całe zestawy promocyjne dotyczące projektu. Można w niej pokazać wszystkie przykłady działania komunikacyjnego bez względu na ich formę: ulotki, plakaty, stronę www czy fanpage, ogłoszenie, reklamę filmową itp. Będziemy oceniać spójność merytoryczną oraz graficzną materiałów, ich estetykę oraz kreatywność w przygotowaniu. Prace należy zgłaszać w formie załącznika lub linku do maila zgłoszeniowego wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Fotoreportaż: do tej kategorii można zgłaszać zestawy do 10 zdjęć w wersji elektronicznej w plikach o rozszerzeniu *.jpg nie mniejszych niż 1280 pikseli, rozdzielczość 300 dpi. Zdjęcia powinny być ponumerowane według kolejności. W ocenie pracy będziemy brać pod uwagę to czy zdjęcia komponują się w spójną całość, czy opowiadają historię (czy są ze sobą powiązane), estetykę ich wykonania oraz ogólną koncepcję fotoreportażu. Prace należy zgłaszać w formie załącznika do maila zgłoszeniowego wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Film reportażowy: do tej kategorii można zgłaszać filmy opowiadające o realizacji projektu bądź wydarzenia, które mają charakter dokumentalny, reportażowy. Film nie może być dłuższy niż 2,5 minuty. Pracę należy zgłosić za pomocą linku do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów (np. youtube, vimeo). W ocenie będziemy brać pod uwagę to czy praca przedstawia projekt lub wydarzenie w sposób zrozumiały i atrakcyjny, jakość materiału oraz estetykę wykonania. Prace należy zgłaszać w formie załącznika do maila zgłoszeniowego wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada  2017  roku. Zgłoszeń należy dokonywać za pośrednictwem dedykowanego do tego celu adresu email:konkurs@mazowszelokalnie.pl Szczegółowy opis procedury zgłoszenia oraz zasady konkursu zawarte są w regulaminie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas gali „Detonator społeczny” na zakończenie Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” edycji 2017– w grudniu 2017 roku. Jury wybierze minimum jednego zwycięzcę.

 REGULAMIN KONKURSU 2017