Detonator społeczny 2021

Serdecznie zapraszamy na konferencję online podsumowującą tegoroczną edycję Mazowsze Lokalnie, zatytułowaną „Detonator społeczny 2021”, która odbędzie się 21 grudnia (wtorek) 2021, w godzinach 16:00-18:00.

Zależy nam na Waszym uczestnictwie, bowiem oficjalnie chcemy Wam podziękować za zaangażowanie i pracę w ramach tegorocznego projektu. Spotkamy się online czyli w Internecie, ale na jak najbardziej realnych rozmowach i dyskusjach.

Detonator społeczny będzie okazją, żeby się spotkać z realizatorami projektów, ambasadorami oraz ekspertami i wymienić doświadczeniami.

Na konferencji głos zabierze przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności, który opowie m.in. o trwających konkursach NOWE FIO 2022 oraz PROO, a także pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z NGO.

Porozmawiamy także o włączaniu przedstawicieli mniejszości narodowych do działań lokalnych oraz zaprezentujemy efekty i dobre praktyki tegorocznej edycji Mazowsze Lokalnie.

Będziemy szczęśliwi, jeśli postanowicie spędzić z nami ten czas 😀

Oglądać nas i komentować będziecie mogli na FB, na Youtube oraz na www.

16:00 – 16:05 Powitanie i prowadzenie – Daniel Prędkopowicz
16:05 – 16:15 Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 – Sara Michalska, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
16:15 – 16:30 Zwiększanie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne dzięki programom NOWE FIO i PROO – konkursy na rok 2022 – Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
16:30 – 16:40 Prezentacja projektu „Zielone przystanki w Tobolicach” – Agnieszka Chełstowska-Wierzba, AKTYWNI RAZEM 2
16:40 – 16:55 Podsumowanie Mazowsze Lokalnie 2021 – Daniel Prędkopowicz, Fundacja Fundusz Współpracy/ Stowarzyszenie Europa i My
16:55 – 17:05 Prezentacja projektu „Od Malucha do Seniora na komputer przyszła pora” – Katarzyna Szymańska, Stowarzyszenie Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej w Sielcu
17:05 – 17:45 Jak włączać mniejszości narodowe do działań lokalnych – dyskusja panelowa
17:45 – 17:55 Zakończenie spotkania

Mazowsze Lokalnie to program dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.