Wyniki I etapu konkursu Mazowsze Lokalnie 2020

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe projektów, które zakwalifikowały się do II etapu naszego konkursu.

W tym roku pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią Wasz zapał społeczny nie osłabł, a dowodem tego jest 269 wniosków złożonych w ramach tegorocznej edycji, z czego 158 na inicjatywy oddolne, 101 na rozwój organizacji i 10 wniosków na wsparcie grup samopomocowych. Każdy wniosek oceniany był przez dwóch niezależnych ekspertów z grona 23 osób. Wynik końcowy jest średnią ocen obu ekspertów. W I etapie oceny projektów można było otrzymać maksymalnie:

  • 24 punkty w ścieżce Inicjatywy oddolne
  • 21 punktów w ścieżce Wsparcie grup samopomocowych
  • 14 punktów w ścieżce Rozwój organizacji pozarządowych

Zgodnie z regulaminem konkursu do drugiego etapu (prezentacja przed komisją) przechodzi liczba projektów, których wartość stanowi ok. 150% alokacji konkursu. W tym roku zakwalifikowało się łącznie 136 projektów. Serdecznie gratulujemy!

Po zakończeniu oceny fiszek najpierw stworzona została lista rankingowa projektów, których miejscem realizacji jest jedna z gmin nieobjętych działaniami FIO–Mazowsze Lokalnie w latach 2014–2019 (tzw. białe plamy). W pierwszej kolejności do drugiego etapu zostały skierowane projekty z tej listy i stanowią one min. 25% wszystkich projektów. Wszystkie pozostałe projekty trafiają na wspólną listę rankingową i o ich przejściu do drugiego etapu konkursu decyduje punktacja.

W ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” do drugiego etapu zakwalifikowane zostały projekty, które uzyskały min. 18,5/ 24 pkt średniej oceny ekspertów (72 wnioski). W ramach ścieżki „Rozwój organizacji” 11,5/ 14 pkt (58 wniosków), a w ścieżce „Wsparcie grup samopomocowych” na komisje zapraszamy 6 projektodawców, którzy przeszli ocenę formalną

Listy rankingowe:

Gratulujemy grupom i organizacjom, które znalazły się na premiowanej liście. Do drugiego etapu zakwalifikowało się łącznie 136 projektów. Wnioskodawcy otrzymają od nas e-mail z dalszymi informacjami dot. procesu oceny, które będą dostępne również na www. Każdy wnioskodawca zobowiązany będzie wypełnić specjalną ankietę, wziąć udział w webinarium, a także zapisać się na wybrany przez siebie jeden z kilku terminów komisji, które w tym roku odbędą się online.

Polecamy ponowną lekturę poradnika, aby odpowiednio przygotować się do prezentacji. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy, poprzez FB lub telefoniczny.

W następnym artykule grupy projektowe, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, poznają dalsze szczegóły dotyczące udziału w komisjach konkursowych.

Raz jeszcze gratulujemy tym, którzy są w dalszym procesie oceny.

Konkurs jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.