Nazwa projektu: Kacprowianki w akcji – aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Łaskarzew

Numer projektu: 2398/NGO/2017

Działania do zrealizowania: Akcja 1: Organizacja i przeprowadzenie 2 integracyjnych międzypokoleniowych pikników rodzinnych „Dni Kacprówka” wspólnie z mieszkańcami Kacprówka i innych miejscowości Gminy Łaskarzew. Pierwszy piknik planujemy zorganizować w maju lub czerwcu 2017r. drugi w sierpniu lub w wrześniu 2017r. Program atrakcji dnia skonstruowany zostanie głównie w oparciu o pomysły mieszkańców zgłaszających możliwość i chęć ich realizacji w praktyce poprzez dowolną formę prezentacji pomysłów i zdolności, zbiorów i hobby w trakcie pikniku rodzinnego, np. wystawa starej fotografii, rzeźby, garncarstwa, śpiewy i scenki folkloru ludowego w wykonaniu mieszkańców, gry i zabawy dla dzieci, przygotowywanie i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych takich jak pieczone, kiszka ziemniaczana, pyzy itp. Akcja 2: Organizacja i przeprowadzenie międzypokoleniowej akcji wicia wianka wsi Kacprówek na coroczne święto plonów. Zamierzamy zachęcić do kultywowania tradycji i kultury ludowej około 20 młodszych i starszych mieszkańców Gminy Łaskarzew w szczególności młodych z Kacprówka i okolic. Akcja będzie miała charakter cyklicznych spotkań w trakcie, których będzie prowadzona wspólna praca, wymiana pomysłów i doświadczeń nad końcowym dziełem w postaci wieńca wsi Kacprówek na święto plonów Gminy Łaskarzew. Akcja 3: Przygotowanie i wystawienie stoiska wsi Kacprówek z okazji święta plonów na festynie gminnym organizowanym przez Urząd Gminy Łaskarzew oraz prezentacja wianka wśród kilkunastu miejscowości Gminy Łaskarzew. Akcja 4: Organizacja i przeprowadzenie spotkań z rodzimą kulturą ludową, tradycją i historią. Spotkania cykliczne ze starszymi mieszkańcami Gminy Łaskarzew i okolic w celu poznawania dawnych praktyk i zwyczajów ludowych. Akcja 5: Przygotowanie i odgrywanie przez Kacprowianki krótkich scenek artystycznych o tematyce ludowej przy okazji organizowanych pikników i festynu. Akcja 6: Założenie i prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia Kacprowianki w postaci bloga i profilu na Facebooku. W ramach akcji zostaną przeprowadzone spotkania obsługi komputera i Internetu z uwzględnieniem usług Google przydatnych w prowadzeniu Stowarzyszenia Kacprowianki i innych inicjatyw społecznych o lokalnym charakterze dla dobra wspólnego. Przewidywana współpraca w tym zakresie z Urzędem Gminy Łaskarzew, Gminnym Domem Kultury, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi, mieszkańcami gminy Łaskarzew i okolic tj. sportowcami, strażakami, gospodyniami, młodzieżą, artystami itp. Pikniki zostaną zorganizowane na terenie Strzelnicy Muszkieter a spotkania cykliczne będą prowadzone w lokalu Sołtysówka we wsi Kacprówek. Sposoby na zaangażowanie lokalnej społeczności: 1. Organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców Gminy Łaskarzew w sprawie oferty projektu Kacprowianki w Akcji poprzez zaangażowanie OSP poszczególnych wsi i radnych Gminy Łaskarzew. 2. Akcja informacyjna szeptana w sprawie projektu Kacprowianki w Akcji. 3. Akcja informacyjna w sprawie projektu Kacprowianki w Akcji na piknikach rodzinnych. 4. Zaangażowanie władz samorządowych, tj. Sołtysa, Rady Sołeckiej i Urzędu Gminy Łaskarzew, Gminnego Domu Kultury. 5. Zaangażowanie mieszkańców społeczności lokalnej i uczestników spotkań w organizację pikników rodzinnych „Dni Kacprówka” poprzez stworzenie możliwości układania programu wydarzeń na pikniku i aktywny w nim udział poprzez prezentację swoich umiejętności, zainteresowań, itp. 6. Ogłoszenia parafialne. Podejmowana inicjatywa międzypokoleniowa Kacprowianki w akcji jest nietypową i oryginalną formą spędzania wolnego czasu nie stosowaną do tej pory w Gminie Łaskarzew z inicjatywy samych mieszkańców. Podobne działania dla mieszkańców organizują władze samorządowe Gminy Łaskarzew, gdzie kładziony jest większy nacisk na rywalizację sportową drużyn pożarniczych OSP а w niewielkim stopniu jest miejsce na integrację, nieformalną edukację stosowaną w praktyce realizacji projektu oraz rekreację i integrację międzypokoleniową. Nasza inicjatywa zachęca do działania – aktywizuje i integruje mieszkańców w różnym wieku. Proponujemy nowy sposób na wspólne aktywne rodzinne spędzanie wolnego czasu w gronie dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Projekt angażuje w działania mieszkańców Gminy Łaskarzew, Instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne na zasadzie współpracy na rzecz dobra wspólnego.

Aktualności projektu