Zakończenie naboru wniosków

W dniu 12 sierpnia 2014 roku zakończył się nabór wniosków w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie o mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. W wyniku przeprowadzonego naboru na rok 2014, o kwotę 603.000 PLN w dotacjach po maksymalnie 5.000 PLN walczyć będą 702 wnioski złożone przez grupy nieformalne (zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z organizacjami pozarządowymi) jak i młode stowarzyszenia i fundacje. Wnioski złożone w regulaminowym czasie oceniane są obecnie pod względem formalnym. Sukcesywnie prezentować będziemy listy projektów, które przeszły tę weryfikację i zostały skierowane do oceny merytorycznej.